Bahájska viera na Slovensku

Bahájska viera je najmladším svetovým náboženstvom, druhým územne najrozšírenejším na Zemi.

Bahájska viera je zameraná na budovanie spravodlivého, mierového a trvalo udržateľného sveta. Bahájske aktivity pre dospelých, deti a mládež sú otvorené všetkým. Všetci sú srdečne pozvaní na cestu služby a kolektívneho učenia o procese duchovného budovania komunity.

Všetci baháji spolu tvoria medzinárodné bahájske spoločenstvo. Na svete je viac ako 6 miliónov bahájov, ktorí žijú asi na 116000 miestach v 188 nezávislých krajinách a 45 závislých územiach. Vďaka tomu je bahájska viera podľa Encyklopédie Britannica druhé územne najrozšírenejšie náboženstvo na Zemi po kresťanstve. Baháji pochádzajú z rôznych spoločenských vrstiev, majú rôznu farbu pleti, hovoria rôznymi jazykmi, majú rôzny náboženský pôvod… Ale zjednocuje ich spoločné presvedčenie a spoločná predstava do budúcnosti. Medzinárodné bahájske spoločenstvo je pravdepodobne najrozmanitejším organizovaným a najzjednotenejším spoločenstvom na svete.

V ČO BAHÁJI VERIA

ČO BAHÁJI ROBIA