• 200. VÝROČIE NARODENIA BAHÁ´U´LLÁHA
Podstatu viery predstavuje nemnoho slov a preveľa činov.- Bahá´u´lláh

Bahájska viera je najnovšie z najväčších svetových nezávislých náboženstiev, registrované Ministerstvom kultúry SR.

Bahajská viera je zameraná na budovanie spravodlivého, mierového a trvalo udržateľného sveta. Bahájské aktivity pre dospelých, deti a mládež sú otvorené všetkým. Všetci sú srdečne pozvaní na cestu služby a kolektívneho učenia o procese duchovného budovania komunity.

Bahájske modlitebné zhromaždenie
Pripojte sa k Bahájskemu študijnému kruhu
Nájsť detskú školu
Mládež zapojená do pozitívnej sociálnej zmeny
Vyžiadajte si informácie

Všetci baháji spolu tvoria Medzinárodné bahájske spoločenstvo. Na svete je viac ako 6 miliónov bahájov, ktorí žijú asi na 116.000 miestach v 188 nezávislých krajinách a 45 závislých územiach. Vďaka tomu je bahájska viera podľa Encyklopédie Britannica druhé územne najrozšírenejšie náboženstvo na Zemi po kresťanstve. Baháji pochádzajú z rôznych spoločenských vrstiev, majú rôznu farbu pleti, hovoria rôznymi jazykmi, majú rôzny náboženský pôvod… Ale zjednocuje ich spoločné presvedčenie a spoločná predstava do budúcnosti. Medzinárodné bahájske spoločenstvo je pravdepodobne najrozmanitejším organizovaným a najzjednotenejším spoločenstvom na svete.

V čo veríme

Ústrednou témou správy Bahá’u'lláha je, že ľudstvo je jeden národ a že pre ľudstvo prišiel ten deň aby sa zjednotilo do jednej globálnej spoločnosti. Baháji veria v:

  • jednotu ľudstva
  • spoločný pôvod a spoločný účel všetkých svetových náboženstiev
  • harmóniu vedy a náboženstva
  • rodovú rovnosť
  • odstránenie všetkých foriem predsudkov
  • duchovné riešenie ekonomických problémov
  • vytvorenie svetového spoločenstva národov