Bahájske spoločenstvo

v SR
tel.: 02-20766056 Bahájske centrum [mapa]
0944-076 713

Kontakt pre médiá:
0910-975 104

 
www.bahai.sk
info@bahai.sk

 

Bahájske spoločenstvo v SR

je registrované náboženstvo Ministerstvom kultúry SR


Prečítajte si článok!

Bahájska viera očami evanjelického teológa

 

Prezentácia o živote Bahá´u´lláha


Píšu o nás

Článok z časopisu .týždeň - reportáž Andreja Bána

 

Článok v TV OKO o Russovi Garciovi a o Omidovi Djalilim

 

Článok o bahájskom spoločenstve v Košiciach v Korzári

 

Článok o bahájskej viere v časopise .týždeň


Odporúčané články

1. Zažeňte stres a načerpajte energiu!

2. Spoločné štúdium mení životy ľudí


Zaujímavosti

1. Ako krok po kroku môže každý nájsť Boha

2. 10 dôvodov na to, aby ste sa zaujímali o bahájsku vieru

3. Najohromujúcejší titulok

5. Bahájsky pohľad na hriech

6. Ako sa v bahájskej viere napĺňajú proroctvá Biblie?

 
 

Vitajte na stránkach bahájskej viery - www.bahai.sk!

Bahá´u´lláh


Publikácia Baháji teraz k dispozícii na listovanie na webe
Populárna publikácia s názvom Baháji, ktorá detailne zachytáva učenie a princípy bahájskej viery a dokumentuje život a nádeje bahájov, je vám teraz k dispozícii na listovanie a čítanie.

Publikácia ponúka obsažné vysvetlenia na všetky bežné otázky o bahájskej viere, vysvetľuje vzťah bahájskej viery a iných náboženstiev, obsahuje detailný popis histórie bahájskej viery a popisuje učenie bahájskej viery pre každodenný život ako aj pre život spoločnosti tak, aby ľudia prostredníctvom Božieho učenia dokázali pracovať na vybudovaní lepšieho sveta, v ktorom bude vládnuť mier, spolupráca a jednota. Ak sa Vám publikácia bude pri čítaní páčiť, môžete si ju za 1, 66,- € plus poštovné a balné objednať našej adrese info@bahai.sk.


Nová kniha Bahá´u´lláhových spisov - Kniha istoty (Kitáb-i-íqán)
S radosťou Vám oznamujeme, že začiatkom septembra v slovenčine po prvýkrát vyšla druhá najdôležitejšia kniha od Bahá‘u‘lláha s názvom Kniha istoty (Kitáb-i-íqán). Kitáb-i-íqán bola medzi ranými veriacimi v Perzii najrozšírenejšia kniha spomedzi všetkých Bahá’u’lláhových spisov. Vznikla ešte pred tým, ako Bahá’u’lláh oznámil svoje poslanie. Z literárneho hľadiska sa Kitáb-í-qán môže považovať za skvost perzskej literatúry. S výnimkou Najsvätejšej knihy, Kitáb-i-aqdas, sa jej žiadna iná kniha, ktorú Bahá’u’lláh zjavil, nevyrovná. „Až kým nebol zjavený Kitáb-i-íqán, zostával význam poslania všetkých poslov Božích, zmysel ich zjavenia a skutočný význam ich slov neobjasnený. ... ,Pečať‘, ktorú prozreteľnosť umiestnila na sväté knihy všetkých náboženstiev, bola odstránená.“ Kitáb-i-íqán umožnil tisíckam ľudí rôzneho náboženstva pochopiť ich vlastné vierovyznanie.

Bližšie informácie o tejto knihe si môžete prečítať v úvode z tejto knihy.

Ak máte záujem, môžete si túto novú knihu objednať na našom internetovom kníhkupectve.


Ponúkame vám zaujímavú knižku
Práve vyšla nová knižka s názvom Úvahy na 2 minúty, ktorá obsahuje kratučké zamyslenia na rozličné témy. Je to malá knižka, ktorú si jednoducho môžete vložiť do vrecka a čítať v akomkoľvek poradí kedykoľvek, keď budete mať chuť na niečo povzbudivé a pozitívne.

Ak máte záujem, môžete si túto novú knihu objednať na našom internetovom kníhkupectve. Alebo si pozrite ukážku z knihy.


Nová kniha Bahá´u´lláhových spisov - Epištola Synovi Vlka
Bahá’u’lláh napísal stovku kníh. Obsahujú zákony, zásady a nabádania; varovania a proroctvá; modlitby a meditácie; komentáre, vysvetlenia, rozpravy a homílie; oznámenie o Jeho poslaní kráľom, ministrom a duchovným Východu i Západu; spisy špecificky určené vedúcim osobnostiam v oblasti politiky, literatúry, mysticizmu, obchodu a humanitných vied. Jeho posledná rozsiahlejšia tabuľka sa nachádza v tejto knihe nazvanej Epištola Synovi Vlka. Bola zjavená asi rok pred Jeho smrťou v roku 1892.
Študovať spisy je zamestnanie na celý život. Hoci základné zásady bahájskej viery pochopíme rýchlo, celé jej učenie je rozsiahle a odkrýva nám nové obzory zároveň s tým, ako získavame nové skúsenosti:
„Všetko požehnanie je čo do pôvodu božské, ale žiadne nemožno prirovnať k moci intelektuálneho skúmania a bádania, ktoré predstavuje večný dar, prinášajúci plody nekonečného potešenia... Všetko ostatné požehnanie je dočasné. Toto nám zostane naveky.“
Ak máte záujem, môžete si túto novú knihu
objednať na našom internetovom kníhkupectve. Alebo si pozrite ukážku z knihy.


Bábova svätyňa, Bahá´í Internationl CommunityOtázky a odpovede o bahájskej viere

Ak ste sa práve po prvýkrát dozvedeli o bahájskej viere, pravdepodobne vás zaujímajú rozličné otázky. Bahájska viera ako svetové nezávislé náboženstvo disponuje množstvom spisov (samotný Bahá´u´lláh je Autorom viac ako stovky kníh) a jej učenie sa nedá stručne zhrnúť do niekoľkých viet. Na každú otázku existuje dôkladná a hlboká odpoveď, hoci niekedy si jej nájdenie vyžaduje dlhšie čítanie a skúmanie. Ak si chcete rýchlo nájsť základné údaje, prečítajte si náš popis bahájskej viery v stručných bodoch.

Základným princípom bahájskej viery je samostatné hľadanie pravdy počas celého ľudského života. Naša webová stránka je tu na to, aby vám toto hľadanie umožnila. Na začiatok si skúste prečítať tento náš článok.

Ak máte ďalšie otázky, napíšte nám na info@bahai.sk.


Netradičné odpovede na tradičné otázky

V našom novom článku nájdete odpovede na tradičné kresťanské otázky, ako napríklad:

Prečo existuje na svete toľko náboženstiev?

Je dôležitejšia viera alebo skutky?

Ako bude vyzerať kráľovstvo Božie na zemi?

Ako funguje bahájske spoločenstvo, prečo nemáte kňazov?

Čo si baháji myslia o medzináboženskom dialógu?

Čo bude z praktického hľadiska základom celosvetovej jednoty?

Čo hovorí bahájska viera o živote po smrti?

Pozná bahájska viera pojem hriech?


Štúdium v malých skupinkách dáva každému možnosť aktívne sa zúčastniť

Baháji vo svojich spoločenstvách na celom svete organizujú rozličné podujatia, ako napríklad detskú školu pre deti každého veku, študijné skupinky, kde účastníci spoločne skúmajú rozličné aspekty učenia bahájskej viery a modlitebné stretnutia. Všetkých týchto podujatí sa zúčastňujú ľudia bez ohľadu na svetonázor či vyznanie, pretože baháji sú presvedčení, že ľudí nemáme rozdeľovať na veriacich a neveriacich... Čítajte ďalej...

 


Existuje Boh? Ako Boh s ľudstvom komunikuje?

Ak hľadáte odpovede na tieto otázky, prečítajte si článok o bahájskom ponímaní Boha, prípadne aj náš podrobný článok na túto tému.

Po jeho prečítaní sa tešíme na vaše ďalšie otázky či názory na info@bahai.sk


Aké zásady môžu ľudstvu pomôcť, aby prekonalo súčasné problémy?

Aká bude budúcnosť ľudstva? Je dôvod pre optimizmus? Čomu veria príslušníci najmladšieho svetového náboženstva - bahájskej viery? V našom článku získate stručné odpovede na tieto otázky a ak bude váš záujem hlbší, prečítajte si aj náš článok o človeku a spoločnosti.

Po jeho prečítaní sa tešíme na vaše ďalšie otázky či názory na info@bahai.sk


Čo to je duchovný život?

Ako ho možno rozvíjať? Čo robia baháji pre svoj duchovný rozvoj? Ak sa chcete dozvedieť odpovede na tieto otázky, prečítajte si náš najnovší článok. Ak chcete vedieť, ako vyzerajú bahájske modlitby, kliknite sem.

Tešíme sa na vaše ďalšie otázky či názory na info@bahai.sk


Kto je zakladateľom bahájskej viery?

Nie je už na svete dosť náboženstiev? Kto a prečo založil bahájsku vieru? Odpovede na tieto otázky vám dá náš článok o živote a učení Bahá´u´lláha.

Sme presvedčení, že ak bahájsku vieru podrobne preskúmate, budete nadšení a získate chuť zmeniť svoj život k lepšiemu a pomáhať budovať krajší svet. Viera v Bahá´u´lláha dáva človeku inšpiráciu i silu, aby pomocou jej konkrétnych princípov mohol pomáhať ostatným ľuďom. Za základnú sa považuje myšlienka JEDNOTY: baháji veria, že existuje len jeden Boh, ktorý je pôvodcom všetkých svetových náboženstiev, a že v tomto zmysle sú všetky náboženstvá jedným náboženstvo a že i celá planéta Zem sa má zjednotiť a ľudia majú začať oceňovať rozmanitosť rás a národností. Ak vás tieto myšlienky zaujali čítajte ďalej, aby ste zistili, ako sa môžete presvedčiť, či je bahájska viera to, čo hľadáte...


Ako bahájska viera mení život človeka k lepšiemu?

Človek, ktorý sa stane bahájom, môže vďaka Bahá´u´lláhovmu učeniu zmeniť svoj život tak, aby rozvíjal svoju duchovnosť, využíval svoj potenciál, pomáhal ostatným ľuďom, získaval dobré vlastnosti, zlepšoval svoj rodinný život a prispieval k budovaniu lepšieho sveta. Ako sa táto premena deje, na to vám dá odpoveď náš článok.

Taktiež sme na základe vašich rozličných otázok o bahájskej viere zostavili článok, ktorý sa zaoberá niektorými aspektmi bahájskej viery a zároveň podáva stručný úvod do jej učenia. Dozviete sa o štruktúre bahájskeho spoločenstva a o tom, ako je riadená jeho činnosť, o individuálnych duchovných aktivitách, o náboženských obradoch, o rodinnom živote a výchove detí v duchu viery a o posvätných spisoch a ich úlohe v živote človeka.

Ak máte záujem rôzne ďalšie otázky, pozrite si stránku Časté otázky.


Staršie články v skratke:


Čo nové prináša bahájska viera?


Základné aspekty bahájskej viery


Ako sa bahájska viera stavia k ženám?


Aké zákony sa nachádzajú v učení bahájskej viery?


Počítačová prezentácia o duchovnej výchove detí prostredníctvom detskej školy


Ako môžete zistiť, či je bahájska viera to, čo hľadáte?


Výchova detí k dobrým vlastnostiam


Modlitby, ktoré uzdravujú


Ako si pripomíname zosnulých?


Ako sa básnici stali bahájmi


Článok z časopisu Týždeň - v plnom znení


Bahájska viera a otázka reinkarnácie


Fotoreportáž z bahájskej letnej školy


Počas osláv Ridvánu bola zvolená národná duchovná rada SR


Domáce správy: Fotoreportáž zo zimnej školy


Správy zo sveta: Nový film o púti do Svätej zeme


Správy zo sveta: Dvaja bahájski hudobníci navrhnutí na cenu GRAMMY


Z redakcie: Kalendár na rok 2006 - 2007


Z redakcie: Nová knižka pre všetky deti


Správy zo sveta: O bahájskom spoločenstve - osemdesiat strán pútavého čítania


Správy zo sveta: Bezdôvodne uväznený baháj zomrel v iránskom väzení


Správy zo sveta: Film od bahájskeho režiséra


Správy zo sveta: Nemecký minister vnútra ocenil pôsobenie bahájskeho spoločenstva


Správy zo sveta: Bahájsky herec vo filme Tlmočníčka


Správy zo sveta: Vyučovanie bahájskej viery na austrálskych školách


Domáce správy: Článok na internetovej stránke www.feminet.sk


Domáce správy: Spoločné štúdium mení životy ľudí


Správy zo sveta: Do najvyššieho orgánu bahájskeho spoločenstva boli zvolení noví členovia


Domáce správy: Zažeňte stres a načerpajte energiu!


Správy zo sveta: Zomrel bývalý člen Svetového domu spravodlivosti


Domáce správy: Prvá dáma SR navštívila bahájsky chrám v Indii


Správy zo sveta: Bahá´u´lláhova väzenská cela bola po rokoch zrekonštruovaná


Redakčný článok: Rozhovor s vynikajúcim rakúskym huslistom


Domáce správy: Sväté písmo bahájskej viery, jeho výklad a uplatňovanie v praxi


Domáce správy: Výstava fotografií bahájskych svätých miest z Izraela


Osobné príbehy: „Aj vy môžete ísť pracovať do bahájskej školy v USA“


Domáce správy: „Dať aj ostatným ten hrejivý pocit..."


Správy zo sveta: Bahájska hudba rozličných žánrov na stiahnutie


Domáce správy: Fotoreportáž z letnej školy


Domáce správy: Oslavy Svetového dňa náboženstva (OSN)


Domáce správy: Môže byť človek súčasne kresťanom aj bahájom?


Správa pre tlač: New York Times informujú o ničení kultúrneho dedičstva Iránu


Domáce správy: Vyšlo nové vydanie populárnej knižky Skryté slová


Domáce správy: Bahájsky článok o výchove detí k viere v časopise DIEŤA


Domáce správy: Rozhovor s Omidom Djalilim v rôznych novinách


Správa pre tlač: Nová taktika iránskej vlády na znemožnenie VŠ štúdia pre bahájov


Správy zo sveta: Ako vyzerá bahájske manželstvo?


Osobné príbehy: Ján Riapoš: „Bol som au-pair v Anglicku.“


Správy zo sveta: Štyria bahájski športovci na Olympijských hrách


Správy zo sveta: Vzťah medzi psychológiou a duchovnosťou


Správa pre tlač: Už v sobotu sa na letnej škole stretnú baháji z celého sveta


Zaujímavosti: Návod, ako krok po kroku môže každý nájsť Boha


Zaujímavosti: Interaktívna mapa bahájskeho svetového centra


Časté otázky: Ako sa v bahájskej viere napĺňajú proroctvá Biblie?


Domáce správy: Ako viesť deti k morálke - čítajte rozhovor v Domine Fórum


Domáce správy: Reportáž z Izraela v Markíze; Vyšla kniha rozhovorov Juraja MravcaDomáce správy: Hľadáte darček pre svojich blízkych?


Správy zo sveta: Úmrtie významného humanistu (a zaujímavý rozhovor)


Správy zo sveta: Festival bahájskych filmov


Domáce správy: Spomienková slávnosť


Domáce správy: Oslavy Bahá´u´lláhovho narodenia


Domáce správy: Oslavujte s nami!


Zaujímavosti: 10 dôvodov na to, aby ste sa zaujímali o bahájsku vieru


Zaujímavosti: Najohromujúcejší titulok


Domáce správy: Zimná škola


Domáce správy: Mierová pošta - program pre všetky deti


Zaujímavosti: Ako sa začala emancipácia žien?


Domáce správy: Nové bahájske centrum v Banskej Bystrici


Zaujímavosti: Spoznajte Bahá’u’lláha!


Správy zo sveta: Budeme mať nový bahájsky chrám


Správy zo sveta: Ako vystrihnuté z „Hviezdnych vojen“


Osobné príbehy: „Pracovala som v Izraeli...“


Osobné príbehy: „Bola som hľadačkou šťastia...“


Správy zo sveta: Čo baháji konkrétne robia? (Pomoc v bývalej Juhoslávii)


Domáce správy: Nielen pre milovníkov hudby


Osobné príbehy: „Bahájsku vieru som objavila v kníhkupectve...“


Správy zo sveta: Bahájsky bežec na svetovom šampionáte


Domáce správy: Článok v Košickom večere


Správy zo sveta: Bahájsky herec v Hollywoode


Kľúčové slová pre www.bahai.sk: bahaj, bahaji, bahajka, bahajky, bahajsky, bahajska, bahajske, bahajstvo, bahájstvo, baháj, bahájka, bahájky baháji, bahájov, bahájom, bahájmi, bahájci, bahajci, bahajista, bahájista, bahajisti, baháisti, bahájisti, baháista, bahaista, bahá´ista, baha´ista, bahá´isti, baha´isti, baháizmus, bahaizmus, bahá´izmus, baha´izmus, bábizmus, bahá´í, baha´i, bahá´i, baha´í, bahá’ista, baha’ista, bahá’isti, baha’isti, bahá’izmus, baha’izmus, bahá’í, baha’i, bahá’i, baha’í, bahá, baha, Bahaullah, Baháulláh, Baháullah, Bahaulláh, bahajovia, bahájovia.

Na začiatok stránky
Informácie pre vás
info@bahai.sk


Sme na Twitteri!Vyše 80 slovenských pedagógov a vedcov poslalo iránskej vláde otvorený list, v ktorom ju žiadajú o ukončenie prenasledovania bahájov


Pozrite si záznam z diskusného večera o bahájskej viere z cyklusu diskusných klubových večerov v Staromestskom klube 10x10.


Stupava

Pozývame Vás a Vaše deti vo veku 3 - 11 rokov na detskú školu, ktorá sa uskutočňuje každý víkend na Lesnej ulici 100 v Stupave. Konakt: 0915-533589


KAM MÔŽEM PRÍSŤ?

Radi vás medzi sebou privítame v rozličných slovenských mestách, napríklad Bratislave, Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach. Presné informácie vám poskytneme emailom, ak nám napíšete na info@bahai.sk


Možnosť osobného stretnutia!

Dohodnite si nezáväzné osobné stretnutie, na ktorom sa budete môcť zoznámiť s bahájmi a spýtať sa na čokoľvek, čo vás zaujíma. Napíšte nám na adresu: info@bahai.sk alebo nám zavolajte na tel. č. 02-54418191.


Chcete sa o bahájskej viere dozvedieť z nezávislých zdrojov?

Prečítajte si tieto renomované stránky, ktoré vám poskytnú spoľahlivé základné informácie...


Šokujúca správa o rozsudku pre predstaviteľov bahájskeho spoločenstva v Iráne

"Irán odsúdil sedem vedúcich členov bahájskej náboženskej menšiny na 20 rokov väzenia..."

Celý článok si prečítajte na SME. A tiež druhý článok v SME.

Prečítajte si aj tento detailný článok na Aktualne.sk

Najnovšie informácie:

Mnohé štáty sveta - medzi nimi USA, Holandsko, Veľká Británia a Európska únia -vydali vyhlásenie, v ktorých odsúdili Irán za väzenie bahájov na základe ich náboženského presvedčenia. Celý článok v AJ si môžete prečítať tu.

Ministerka zahraničných vecí USA, Hillary Clintonová, vo svojom vyhlásení okrem iného uviedla: "Spojené štáty sú hlboko znepokojené neustálym prenasledovaním bahájov a iných náboženských menšinových spoločenstiev zo strany iránskej vlády. ... Spojené štáty sú odhodlané obraňovať náboženskú slobodu na celom svete a na bahájske spoločenstvo v Iráne sme nezabudli."

Minister zahraničných vecí Veľkej Británie, William Hague, vydal vyhlásenie, v ktorom uvádza: "Bol som zhrozený, keď som počul o odsúdení siedmych duchovných predstaviteľov bahájskej viery v Iráne na 20 rokov väzenia. Toto je šokujúci príklad toho, ako iránska vláda i naďalej diskriminuje bahájov. Je to úplne neprijateľné." Celé vyhlásenie si môžete prečítať tu.

Vyhlásenie EÚ žiadajúce okamžité prepustenie väznených bahájov v Iráne

Prezident Európskeho parlamentu označil odsúdenie bahájov za "šokujúci signál a nesmierne sklamanie pre všetkých, ktorí dúfali v zlepšenie situácie ohľadne ľudských práv v Iráne". Celé znenie Buzekovho vyhlásenia nájdete tu.

 


www.bahai.sk

Viac informácií o bahájskej viere vám radi poskytneme na adrese: info@bahai.sk
© 1998 - 2012
Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike. Pokiaľ nie je uvedené inak, texty z www.bahai.sk môžu byť použité bez predchádzajúceho súhlasu.
Podmienkou pre ich použitie je však uvedenie citovaného zdroja a vety, že učenie bahájskej viery sa nemusí zhodovať s názormi a myšlienkami média, ktoré náš článok preberá.
Zároveň budeme vďační, ak nás o tejto skutočnosti upovedomíte.
Dátum posledných zmien: 07.12.2014