Ako prebiehajú oslavy Bahá´u´lláhovho narodenia?

„Bahá´u´lláhovo narodenie tento rok pripadlo na stredu, 12. novembra, a je pre nás radostnou udalosťou rovnako ako sú pre kresťanov Vianoce, keď sa narodil Ježiš Kristus,“ vysvetľuje jeden z členov bahájskeho spoločenstva. „Ľudia celé stáročia očakávali príchod prisľúbeného všetkých náboženstiev a práve s narodením Bahá´u´lláha sa im táto túžba splnila,“ dodáva ďalší, ktorý sa už tohto významného sviatku nevie dočkať.

Bahá’u’lláh napĺňa prísľuby Starého i Nového zákona a v Jeho živote nachádzame mnohé paralely so životom Krista, ale oslava Jeho narodenia sa Vianociam nepodobá. Závisí od jednotlivých spoločenstiev a rodín ako si túto slávnostnú udalosť pripomenú. Mnohí pozývajú priateľov a známych na slávnostné večere, celá rodina sa modlí a spoločenstvá často organizujú oslavy pre širokú verejnosť.

Bahá’u’lláh vo Svojich spisoch vysvetľuje, prečo je deň Jeho príchodu taký významný:

„Vskutku vravím, že dnes nastal deň, keď ľudstvo môže pohliadnuť na Tvár Prisľúbeného a slyšať Jeho Hlas. Zaznelo volanie Božie a nad ľuďmi zažiarilo svetlo Jeho obličaja. …

Tento deň je vskutku významný! Zmienky vo všetkých posvätných Písmach označujúce ho za deň Boží dosvedčujú jeho význam. Po tomto úžasnom dni prahli duše všetkých Prorokov Božích, všetkých Božských Poslov. Rovnako ho túžili dosiahnuť všetky rozmanité kmene zeme.“