Koncerty pri príležitosti osláv Nového roku

Viete, že budeme oslavovať príchod roku 161? S príchodom prvého jarného dňa vytrhneme posledný list z kalendára a začneme písať rok 161. Prečo je to tak sme sa spýtali jedného z bahájov:

Nový rok oslavujete 21. marca – prečo nie prvého januára ako všetci?
Pretože v našom kalendári sa prvý deň roka zhoduje s prvým dňom jari a aj mne osobne sa zdá byť logickejšie, aby človek začínal svoj rok vtedy, keď sa príroda prebúdza k životu, a nie v polovici zimy.
Prečo píšete rok 161?mav
Sme totiž presvedčení, že práve pred stošesťdesiatimi rokmi sa v histórii ľudstva stalo niečo natoľko významné, že si to zasluhuje, aby sme začali písať nový letopočet.
O akú udalosť ide?
Pred stošesťdesiatimi rokmi sa totiž začali písať dejiny najmladšieho svetového náboženstva – bahájskej viery, ktorá podľa nás ľudstvu prinesie celosvetový mier a spravodlivosť. Postupne pre ľudstvo nastane „zlatý vek“.
Takže pre vás sa rok začína v marci, ako potom vyzerá váš kalendár?
Po 21. marci nasleduje 19 mesiacov po 19 dní, ktoré spolu dávajú 361 dní. Zvyšné dni sú tzv. „vložené dni“, ktoré sa nazývajú i dňami štedrosti. Sú to dni radosti, rozdávania darčekov a ešte väčšej starostlivosti o chudobných a ľudí v núdzi.
Ako prebiehajú oslavy Nového roku?
Pravdepodobne sú iné v každom meste na svete, kde ho baháji oslavujú, ale jedno majú vždy spoločné. Je to radostná oslava niečoho nového, pri ktorej sa ale kladie dôraz na duchovnosť. Okrem iného to znamená, že súčasťou oslavy sú i modlitby za lepší nový rok. Oslava môže byť spojená s kultúrnym programom, zábavou či občerstvením. Baháji na ňu pozývajú i širokú verejnosť, aby všetci spolu mohli vychutnať vzájomnú lásku a radosť.
Ako budú vyzerať oslavy tento rok?
Pri príležitosti nového roka sa v Bratislave uskutočnia dva vynikajúce husľové koncerty mladých rakúskych huslistov, Vahida a Marthy Khadem-Missagh:
Program oboch koncertov je rovnaký:

Charles de Bériot: Duo Concertant op. 57
Louis Spohr: Duo Concertant op. 67
Werner Pirchner: Konzert für zwei Solo-Violinen PWV 33
Pozývame všetkých záujemcov. Vstup je zdarma.

Máte vy osobne nejaké prianie do nového roka?
Želal by som si, aby sa naplnili bahájske ideály rasovej a národnostnej znášanlivosti a aby všetci ľudia boli šťastní.