Mimoriadna spravodajkyňa pre slobodu náboženstva a vierovyznania je znepokojená zaobchádzaním s nasledovníkmi bahájskej viery v Iráne

Tlačová správa Organizácie spojených národov

Mimoriadna spravodajkyňa Komisie pre ľudské práva v oblasti slobody náboženstva a vierovyznania, Asma Jahangirová, dnes uviedla:

„Mimoriadna spravodajkyňa je vážne znepokojená informáciami ohľadom zaobchádzania s príslušníkmi bahájskeho spoločenstva v Iráne.

Do pozornosti mimoriadnej spravodajkyne sa dostal tajný list, ktorý 29. októbra 2005 odoslal predseda veliteľstva Ozbrojených síl Iránu niekoľkým vládnym inštitúciám. List adresovaný Ministerstvu informácií, Revolučnej garde a Policajnému zboru uvádza, že najvyšší vodca Ajatolláh Chomejní udelil veliteľstvu pokyny na identifikáciu príslušníkov bahájskej viery a monitorovanie ich činnosti. List ďalej prísne tajne žiada adresátov, aby zbierali čo najväčšie množstvo informácií o príslušníkoch bahájskej viery.

Mimoriadna spravodajkyňa sa obáva tohto podnetu k monitorovaniu činnosti osôb výlučne z toho dôvodu, že sa hlásia k náboženstvu, ktoré nie je štátnym náboženstvom. Myslí si, že takého monitorovanie predstavuje neprípustné a neprijateľné porušovanie práv príslušníkov náboženských menšín. Taktiež je znepokojená tým, že takto získané informácie budú použité ako podklad na zosilnenie prenasledovania a diskriminácie príslušníkov bahájskej viery, čo predstavuje porušovanie medzinárodných štandardov.

Bahájske spoločenstvo má v Iráne približne 300 000 až 350 000 nasledovníkov. Príslušníci bahájskeho spoločenstva však nie sú uznaní ako náboženská menšina v krajine a nemajú právo praktizovať svoje náboženstvo. Mimoriadna spravodajkyňa pre slobodu náboženstva a vierovyznania starostlivo sleduje zaobchádzanie s náboženskými menšinami v Iráne a už dlho je znepokojená systematickou diskrimináciou príslušníkov bahájskeho spoločenstva. Čo sa týka iránskej vlády, mimoriadna spravodajkyňa od nástupu do funkcie v júli 2004 už niekoľkokrát intervenovala v otázke zaobchádzania s bahájskym spoločenstvom.

Mimoriadna spravodajkyňa je znepokojená nedávnym vývojom, ktorý naznačuje, že sa situácia ohľadne náboženských menšín zhoršuje. Pri tejto príležitosti zdôrazňuje, že ak je niektoré náboženstvo uznané ako štátne náboženstvo, táto skutočnosť nesmie mať za výsledok diskrimináciu príslušníkov iných náboženstiev. Iránsku vládu vyzýva, aby ustúpila od kategorizácie osôb podľa príslušnosti k náboženstvu a zaistila, aby príslušníci všetkých náboženských menšín mali slobodu praktizovať svoje náboženské presvedčenie bez diskriminácie či strachu.“