Znepokojenie nad situáciou bahájov v Iráne zdieľa aj EU

Závery Rady Európskej únie pre vonkajšie vzťahy v Bruseli potvrdili obavy Bahájskeho spoločenstva v SR nad zostrovaním prenasledovania bahájov v Iráne – najväčšej náboženskej menšiny v tejto krajine. Baháji na Slovensku oceňujú podporu EU v tejto záležitosti rovnako ako nedávne vyhlásenie hovorcu Bieleho domu odsudzujúce postup iránskej vlády voči príslušníkom bahájskej viery v Iráne. Podobným spôsobom reagoval aj bývalý prezident SR, Michal Kováč, keď pre niekoľkými dňami prijal delegáciu bahájskeho spoločenstva, ktorá ho podrobne informovala o zhoršujúcej sa situácii bahájov v Iráne. Michal Kováč počas rozhovoru uviedol, že zdieľa presvedčenie bahájskeho spoločenstva o potrebe jednoty medzi náboženstvami, pretože takáto jednota vedie k mierovému spolunažívaniu všetkých národov. Zároveň sa zmienil o potrebe náboženskej tolerancie, keď povedal, že je neprípustné, aby v dnešnej dobe boli ľudia prenasledovaní len kvôli svojmu vierovyznaniu.

Podnetom pre spomínané znepokojenie a obavy pokiaľ ide o situáciu bahájov v Iráne bolo vyhlásenie osobitnej spravodajkyne OSN pre ľudské práva a náboženskú slobodu Asma Jahangirová, ktorá sa dňa 20. marca odvolala na dôverný list zaslaný dňa 29. októbra 2005 predsedom Veliteľských jednotiek ozbrojených síl Iránu. V liste sa hovorí, že najvyšší vodca ajatolláh Alí Hosejní Chameneí žiada identifikovať všetky osoby hlásiace sa k bahájskej viere, vrátane ich zamestnania, a monitorovať ich aktivity.

Bahájska viera je najmladšie svetové náboženstvo, jej dejiny sa začali písať v roku 1844. Zakladateľom bahájskej viery bol Bahá´u´lláh z Teheránu vo vtedajšej Perzii. Bahájska viera hlása porozumenie, mier a jednotu medzi ľuďmi a náboženstvami sveta. Baháji veria, že všetci ľudia majú spoločného Stvoriteľa. Prostredníkmi medzi Bohom a ľuďmi sú podľa nich poslovia boží, výnimočné osobnosti, ktoré žili na tejto zemi a boli zakladateľmi veľkých svetových náboženstiev. V súčasnosti žije vo vyše 200 krajinách sveta viac ako šesť miliónov nasledovníkov bahájskej viery, ktorí sú príslušníkmi rozmanitých národov a etnických skupín. Na území bývalého Československa bola bahájska viera známa ešte pred vznikom prvej republiky a rozvíjala sa až do roku 1950. Činnosť bahájskeho spoločenstva na našom území sa obnovila po roku 1989. Centrá bahájov sú v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne, Košiciach a ďalších mestách SR.

Viac informácií spolu s fotografiami je k dispozícii na týchto stránkach:

www.question.bahai.org – kompletné informácie o danej problematike
www.bahai.org – oficiálna stránka bahájskeho spoločenstva v angličtine
www.whitehouse.gov