Prenasledovanie bahájov v Iráne sa začalo zameriavať aj na deti

Dlhodobé systematické prenasledovanie bahájov v Iráne, v rámci ktorého niet núdze o príbehy o únosoch, mučení, väznení či zabíjaní bahájov pre ich náboženské presvedčenie, predstavuje systematickú snahu iránskej vlády o úplné vyhladení celej náboženskej menšiny – v Iráne sa k bahájskej viere hlási približne 350-tisíc ľudí. V súčasnosti sa táto politika iránskej vlády rozšírila aj na deti a mládež. Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike v snahe poukázať na závažné porušovanie ľudských práv v Iráne usporiada dňa 3. októbra 2007 o 18:00 hod. v Múzeu Jána Cikkera (Fialkové údolie 2, Bratislava) koncert, na ktorom vystúpi Peter Michalica, spojený s prednáškou profesora psychológie, Curtisa Russela (USA). Na toto podujatie spojené s diskusiou a občerstvením sú pozvaní zástupcovia médií ako aj široká verejnosť, ktorí sa budú môcť dozvedieť viac o prenasledovaní, ktoré opakovanie odsúdilo Valné zhromaždenie OSN vo svojich rezolúciách.

Prenasledovanie bahájov v Iráne sa nedeje na etnickom ani politickom princípe. Ide o kultúrne čistky. Baháji v Iráne majú rovnakú národnosť ako ostatní Iránčania a pochádzajú zo všetkých spoločenských vrstiev obyvateľstva. Od ostatných Iránčanov sa odlišujú len svojím náboženským presvedčením – presvedčením, ktoré im zakazuje, aby svoju vieru ostatným vnucovali.

Bahájska viera je najmladšie svetové náboženstvo, jej dejiny sa začali písať v roku 1844. Zakladateľom bahájskej viery bol Bahá´u´lláh z Teheránu vo vtedajšej Perzii. Bahájska viera hlása porozumenie, mier a jednotu medzi ľuďmi a náboženstvami sveta. Baháji veria, že všetci ľudia majú spoločného Stvoriteľa. Prostredníkmi medzi Bohom a ľuďmi sú podľa nich poslovia boží, výnimočné osobnosti, ktoré žili na tejto zemi a boli zakladateľmi veľkých svetových náboženstiev. V súčasnosti žije vo vyše 200 krajinách sveta viac ako šesť miliónov nasledovníkov bahájskej viery, ktorí sú príslušníkmi rozmanitých národov a etnických skupín. Na území bývalého Československa bola bahájska viera známa ešte pred vznikom prvej republiky a rozvíjala sa až do roku 1950. Činnosť bahájskeho spoločenstva na našom území sa obnovila po roku 1989, zaregistrované bolo v apríli 2007. Centrá bahájov sú v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne, Košiciach a ďalších mestách SR.