Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu EÚ o väzňoch v Iráne

Slovensko podporiliran leaders smallo vyhlásenie EÚ o situácii zadržiavaných bahájov v Iráne, v ktorom sa okrem iného uvádza: „EÚ vyjadruje hlboké znepokojenie nad závažnými obvineniami vznesenými proti siedmym vedúcim predstaviteľom bahájskeho spoločenstva v Iráne. Osem mesiacov boli iránskymi orgánmi zadržiavaní bez toho, aby proti nim bolo vznesené obvinenie, pričom nemali prístupk právnemu zastúpeniu. EÚ sa obáva, že po takej dlhej dobe zadržiavania bez riadneho súdneho procesu sa vedúcim predstaviteľom bahájskeho spoločenstva nemusí dostať spravodlivý proces.“

Znepokojenie medzinárodných inštitúcií zdieľa aj bahájske spoločenstvo v SR a je o to väčšie, že podobný scenár sa odohral po islamskej revolúcii v Iráne v roku 1979, keď zmizlo a bolo s vysokou pravdepodobnosťou zabitých všetkých deväť členov najvyššieho voleného orgánu bahájskej viery v Iráne, pričom po znovuzvolení tohto orgánu bolo popravených jej deväť nových členov. Následné prenasledovanie bahájov vyústilo v popravenie stoviek ďalších členov bahájskeho spoločenstva výlučne z dôvodu z ich náboženskej príslušnosti.
Jedna z predstaviteľov bahájskeho spoločenstva na Slovensku, Venus Jahanpour, uviedla, že „obavy z možného trestu smrti pre bahájov v Iráne sú veľmi reálne“. Venus Jahanpour je spolu s viacerými bahájmi na Slovensku obeťou prenasledovania bahájov v Iráne a prenasledovanie výlučne na základe odlišného náboženského presvedčenia im je z Iránu až príliš dobre známe. Slovenská pobočka Amnesty International na čele s Branislavom Tichým tieto obavy považuje za opodstatnené . Detailné spracovanie situácie bahájskeho spoločenstva v Iráne priniesol aj spravodajský server Aktualne.sk .