Bahájske spoločenstvo oslávi deň vzniku svojej viery

Dňa 23. mája oslávi Bahájske spoločenstvo v SR 165. výročie existencie bahájskej viery, najmladšieho nezávislého svetového náboženstva. Hoci je zakladateľom bahájskej viery perzský šľachtic menom Bahá´u´lláh (v preklade: Sláva Božia), tento deň sa spája s menom Bahá´u´lláhovho Predchodcu známeho pod menom Báb (v preklade Brána). Ten, podobne ako Ján Krstiteľ v kresťanskej histórii, oznamoval príchod Prisľúbeného všetkých náboženstiev – Bahá´u´lláha – a dňa 23. mája 1844 sa túto radostnú zvesť dozvedel Jeho prvý nasledovník. Táto udalosť sa zdá priamou odpoveďou na slová prvého telegramu v ľudskej histórii, ktorý deň na to zaslal z Baltimore do Washingtonu jeho slávny vynálezca Samuel Morse. V ňom sa slovami citátom z Biblie pýta: „Čo učinil Boh?“

Následne sa Bábovo učenie rýchlo šírilo, pričom Bába postihol osud podobný osudu Jána Krstiteľa – za Svoje učenie bol v roku 1850 popravený. Moderný charakter Bábovej viery, ktorá predstavovala radikálnu reformu vtedajších náboženských predstáv, sa nestretol s pochopením ortodoxnej perzskej vlády, čo sa stalo dôvodom na rozsiahle náboženské prenasledovanie Bábových stúpencov, z ktorých bolo len počas prvých rokov zabitých 20-tisíc. Dramatické okolnosti popravy samotného Bába pred zrakom desaťtisícov ľudí sa stali predmetom skúmania slávneho francúzskeho orientalistu Gobineaua či námetom mnohých kníh a divadelných hier: Dodnes zostáva záhadou to, čo sa stalo pri streľbe prvého popravčieho pluku zloženého zo 750 vojakov, z ktorých ani jeden Bába nezasiahol napriek tomu, že bol pripútaný k stĺpu.

23. mája si baháji na celom svete ako príslušníci druhého územne najrozšírenejšieho náboženstva pripomínajú, že podstatou Bábovho učenia bola ďalekosiahla sociálna a duchovná reforma, ktorá spolu s Bahá´u´lláhovým novým náboženstvom znamenala začiatok rovnoprávnosti mužov a žien, budovanie škôl aj pre dievčatá a dôraz na ich všeobecné vzdelanie, učenie o rovnocennosti všetkých rás a národností a zdôrazňovanie spoločnej podstaty všetkých náboženstiev tvrdením, že jednotliví zakladatelia náboženstiev sú ako zrkadlá, ktoré podľa potrieb ľudí danej doby odrážajú Božie učenie.

Bahájske spoločenstvo v SR si tento významný deň pripomenie oslavami, ktoré sú prístupné širokej verejnosti.