České predsedníctvo EÚ požaduje prepustenie väzňov svedomia v Iráne

Situácia väznených vrcholných predstaviteľov najväčšej náboženskej menšiny v Iráne – bahájskej viery – ktorých v máji 2008 bezdôvodne zatkli agenti iránskej tajnej služby, sa rapídne zhoršuje. Po mesiacoch zadržiavania „za účelom vypočúvania“ a väznenia v malých samotkách bez postele by mali byť siedmi nevinní baháji budúci týždeň postavení pred revolučný súd s malou šancou na spravodlivý proces. Iránsky zástupca prokurátora, Hassan Haddan, už oznámil, že bude požadovať odsúdenie za „špionáž pre Izrael, urážku náboženstva a propagandu proti Iránu“. Medzinárodné bahájske spoločenstvo tieto obvinenia kategoricky odmieta ako ničím nepodložené a uvádza, že baháji sú v krajine prenasledovaní výlučne na základe svojho náboženského presvedčenia. Na obranu zadržiavaných bahájov vystúpila aj iránska nositeľka Nobelovej ceny, Shirin Ebadiová, ako aj vlády USA, Nemecka a Kanady, či Amnesty International a mnohé ďalšie medzinárodné organizácie pre ľudské práva.

České predsedníctvo EÚ vydalo menom EÚ vyhlásenie k pripravovanému procesu so siedmymi predstaviteľmi bahájskej viery v Iráne, v ktorom sa píše:
“EU vyjadřuje hluboké znepokojení nad závažnými obviněními vznesenými proti sedmi vůdčím představitelům bahaistů v Íránu.
Po osm měsíců byli íránskými orgány zadržováni, aniž by proti nim bylo vzneseno obvinění, přičemž neměli přístup k právnímu zastoupení.
EU se obává, že po tak dlouhém zadržování bez řádného soudního procesu se vůdčím představitelům bahaistů nemusí dostat spravedlivého procesu. EU proto Íránskou islámskou republiku žádá, aby umožnila nezávislé sledování soudních řízení a aby znovu uvážila obvinění vznesená proti těmto osobám.
EU si přeje zdůraznit, že zásadně odmítá všechny formy diskriminace a útisku, zejména na základě náboženského vyznání. V této souvislosti EU Íránskou islámskou republiku naléhavě vyzývá, aby respektovala a chránila náboženské menšiny v Íránu a propustila všechny vězně zadržované z důvodu jejich víry nebo náboženského vyznání.
K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Černá Hora a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina a Moldavsko.”
Okrem toho sa zhoršuje i situácia celého bahájskeho spoločenstva v Iráne. Po viacerých výhražných telefonátoch sa minulý rok v Iráne uskutočnilo viac ako 12 podpaľačských útokov namierených proti členom bahájskeho spoločenstva, pričom pri nich zhorelo niekoľko áut ako aj domov a ich majitelia v niektorých prípadoch ledva unikli uhoreniu. 53-ročného muža neznámi páchatelia priviazali o strom, poliali benzínom a snažili sa ho zapáliť. Iránske úrady prípady ignorujú a odmietajú sa nimi zaoberať.
Tieto útoky predstavujú výrazné zhoršenie situácie bahájskeho spoločenstva po tom, čo iránska vláda oficiálne potvrdila zatknutie šiestich vrcholných predstaviteľov dňa 14. mája 2008.
Toto zatknutie vyvoláva ďalšie obavy zo zvyšujúceho sa prenasledovania bahájov v Iráne, pretože podobný scenár sa odohral po islamskej revolúcii v Iráne v roku 1979, keď zmizlo a bolo s vysokou pravdepodobnosťou zabitých všetkých deväť členov najvyššieho voleného orgánu bahájskej viery v Iráne, pričom po znovuzvolení tohto orgánu bolo popravených jej deväť nových členov. Následné prenasledovanie bahájov vyústilo v popravenie stoviek ďalších členov bahájskeho spoločenstva výlučne z dôvodu z ich náboženskej príslušnosti.
Najnovšie informácie o situácii bahájov v Iráne nájdete na oficiálnej informačnej stránke bahájskeho spoločenstva vo svete alebo na našej stránke.