Báb

Bahá’u’lláhov príchod bol ohlasovaný Bábom (1819-1850). Titul “Báb” znamená “Brána”.

Báb po dobu šiestich rokov bez prestania učil, že príchod nového Posla Božieho je blízko a pripravoval srdcia a duše ľudí na Jeho príchod. Hovoril im, že sú svedkami úsvitu nového Veku, úsvitu prisľúbeného Dňa Božieho.

Vyzýval ich, aby očistili svoje srdcia od pozemských márností, aby mohli rozpoznať Toho, ktorého Boh onedlho prejaví.

“Očistite svoje srdcia od pozemských túžob”, nabádal Báb svojich učeníkov “a nech sú vaše anjelske cnosti vašou ozdobou … Nadišiel čas, kedy nič iné, okrem čistého motívu, podporeného činmi nepoškvrnenej čistoty, nemôže vystúpiť k trónu na výsostiach … ”

Tisíce ľudí prijímali Bábovo posolstvo a začali nasledovať Jeho Učenie. Ale vláda v Iráne a mocní duchovní, ktorí vládli masám, proti Nemu veľmi tvrdo povstali. Informácie o veľmi krutom a nespravodlivom prenasledovaní sa vo svojej dobe dostali aj do Európy.

Za svoje učenie bol Báb najprv väznený a neskôr v roku 1850 popravený. Viac než 20 000 Jeho nasledovníkov položilo za novú Vieru život.