Čo znamená žiť bahájsky život?

Nebyť príčinou zármutku iného.

Byť láskyplný voči všetkým ľuďom a mať ich rád čistým duchom.

Ak nám niekto oponuje alebo nás zraní, vydržať to, byť čo najláskavejší a nadovšetko milovať ľudí.

Ak sa vyskytne najväčšia pohroma, radovať sa, pretože tieto veci sú darmi a milosťou Boha.

Nevravieť o chybách iných, modliť sa za nich a s láskavosťou im pomáhať, aby svoje chyby napravili.

Vždy sa dívajte na dobré a nie na zlé.

Ak má niekto desať dobrých vlastností a jednu zlú, všímajte si tých desať a zabudnite na tú jednu.

Ak má niekto desať zlých vlastností a jednu dobrú, všímajte si tú jednu a zabudnite na tých desať.

Nikdy si nedovoľte vysloviť jedno nemilé slovo o niekom inom, aj keby bol našim nepriateľom.
Vykonávať všetky svoje skutky v láske.

Oddeliť svoje srdcia od seba samých a od sveta.

Byť pokorným.

Vzájomne si slúžiť a vedieť, že sme menej než ktokoľvek iný.

Byť ako jedna duša v mnohých telách.

Pretože čím viac sa máme radi, tým bližšie budeme k Bohu, ale vedieť, že naša láska, naša jednota, naša poslušnosť nesmie byť vyjadrovaná slovami – musí byť skutočnosťou.

Konať obozretne a múdro.

Byť pravdovravný.

Byť pohostinný.

Byť úctivý.

Byť zdrojom liečby pre každého chorého, utešiteľom každého zarmúteného, príjemnou vodou každému smädnému, nebeským stolom pre každého hladného, hviezdou na každom obzore, svetlom každej lampy, hlásnikom každému, kto túži po kráľovstve Božom.

‘Abdu’l-Bahá