Dokážu sa predstavitelia rozličných náboženstiev stretnúť pri spoločnej modlitbe?

Viacero náboženských predstaviteľov na Slovensku prijalo pozvaniena oslavu Svetového dňa náboženstiev, na ktorom odznejú citáty z rôznych Svätých kníh na tému Jednota a mier. Svetový deň náboženstiev sa koná každý rok tretiu januárovú nedeľu.

wrd8

Svetový deň náboženstiev vyhlásil národný administratívny orgán bahájskej viery v Spojených štátoch v roku 1950. Zmyslom Svetového dňa náboženstiev je upevňovanie porozumenia a súladu medzi náboženstvami za pomoci vyzdvihovania spoločných menovateľov, ktoré spájajú všetky náboženstvá. Odkazom Svetového dňa náboženstiev je, že ľudstvo, ktoré má spoločný pôvod, sa teraz musí usilovať o zosúladenie toho, čo bolo príčinou jeho rozdelenia. Jednota ľudstva a skutočná rovnoprávnosť nezávisí od východísk z minulosti, ale od cieľov budúcnosti, od toho, kým sa stávame a kam smerujeme.

wrd12

Bahá’u’lláh, Boží posol a zakladateľ bahájskej viery učil, že všetky svetové náboženstva pochádzajú z jedného zdroja prostredníctvom postupne po sebe nasledujúcich Poslov, ako boli, Abrahám, Mojžiš, Kristus, Krišna, Budha, Zoroaster, a Mohamed. A pred vyše storočím povedal:

„Vôbec niet pochýb o tom, že národy sveta bez ohľadu na rasu či náboženstvo získavajú vnuknutie z jedného nebeského Zdroja a podliehajú jednému Bohu. Rozdiely medzi nariadeniami, ktoré dodržiavajú, treba pripísať rôzniacim sa požiadavkám a podmienkam veku, v ktorom boli zjavené. Všetky z nich prikázal Boh a všetky odrážajú Jeho vôľu a zámer, okrem tých niekoľkých, ktoré sú výsledkom ľudskej zvrátenosti. Povstaňte a vyzbrojení silou viery na kúsky rozbite bohov svojich márnych predstáv, ktoré medzi vami rozosievajú svár. Ľnite k tomu, čo vás spája a zjednocuje.“

wrd - foto7s

„…náboženskí predstavitelia sa už nesmú vyhýbať tomu, aby úprimne čelili dôsledkom, ktoré so sebou prináša skutočnosť, že existuje jeden Boh a že bez ohľadu na rozmanité kultúrne poňatie náboženstva a bez ohľadu na jeho rozličný výklad ľuďmi, ide vždy o rovnakú náboženskú podstatu.“

Keď si budeme teraz v nedeľu pripomínať Svetový deň náboženstiev, snažme sa o toleranciu a pamätajme na slová Bahá’u’lláha: „Náboženstvo by malo zjednocovať všetky srdcia a malo by spôsobiť, že vojny a rozpory zmiznú z tváre zeme. Malo by podnecovať duchovnosť a prinášať do každého srdca život a svetlo.“

„Blahobyt ľudstva, jeho mier a bezpečie, nemožno dosiahnuť,“ nalieha Bahá’u’lláh, „pokiaľ nebude pevne ustanovená jeho jednota.“