Kresťanstvo

Vzťah bahájskej viery a kresťanstva

Baháji veria v jedného Boha, toho istého Boha, v ktorého veria kresťania, židia či moslimovia. A ďalej vysvetľujú, že dôvodom pre existenciu toľkých náboženstiev nie je to, že by niektoré náboženstvo bolo „pravé” a iné nie. Baháji veria, že všetky náboženstvá sú pravé. Všetky ich prijímajú a veria vo všetkých ich zakladateľov, ktorých označujú za Božích poslov. Veria totiž v to, že Boh postupne zjavoval náboženstvá v rôznych dobách na rôznych miestach na to, aby poskytol všetkým ľuďom na svete duchovné vedenie.

Medzi takéto náboženstvá patrí napríklad judaizmus (Mojžiš), hinduizmus (Krišna), zoroastrizmus (Zoroaster), budhizmus (Budha), kresťanstvo (Ježiš Kristus), islam (Mohamed) ako aj bahájska viera (Bahá’u’lláh). Pretože spomínané náboženstvá pochádzajú od toho istého Boha, je im spoločná viera v jedného Boha a majú podobné duchovné učenie. Napríklad v tom, že každé z týchto náboženstiev je posolstvom lásky a každé sa usiluje o duchovné povznesenie človeka. Navzájom sa od seba líšia len učením, ktoré priniesli pre spoločnosť, pretože toto učenie sa týkalo konkrétnej doby, v ktorej boli zjavené. Rovnako každé zo spomínaných náboženstiev prináša proroctvá do budúcnosti a o príchode ďalšieho z božích poslov. Bahá’u’lláh o sebe tvrdí, že je ďalším takýmto Božím poslom a že napĺňa proroctvá Biblie ako i mnohých ďalších svätých kníh. Zároveň však vraví, že nie je posledným Božím poslom, ale že po ňom budú nasledovať mnohí ďalší.

Bahá’u’lláhovo posolstvo kresťanom je jednoznačné:

Hľa, Otec prišiel a to, čo vám bolo prisľúbené v Kráľovstve, sa naplnilo! Toto je Slovo, ktoré Syn skryl, keď tým okolo seba povedal: „Teraz to nemôžete uniesť.“

Bahá’u’lláh je naplnením všetkých túžob a prísľubov, ktoré Biblia obsahuje. Jeho učenie otvára brány Kráľovstva Božieho, za ktoré sa kresťania každodenne modlia. Vďaka Jeho príchodu a vďaka tomu, že Bahá’u’lláh prišiel, aby „niesol nešťastie sveta za naše spasenie“, nastáva doba jednoty ľudstva – doba „jedného pastiera a jedného stáda“, doba celosvetového mieru – doba pokoja, keď ľudia „skujú meče v motyky a nebudú sa už viac učiť boju“, doba, keď znepriatelené národy budú spolu nažívať ako jahniatko s levom. Znamenia, ktoré mali ohlasovať Jeho príchod, nastali a to, že žijeme v dobe súženia a nepokojov, sotva možno poprieť.

Bahá’u’lláh „obetoval Svoj život pre to, aby sme my mohli byť oživení“. Vo Svojich spisoch varuje: „Buďte bohabojní … Myslíte si, že On [Bahá’u’lláh] vyhľadáva Svoje vlastné záujmy, hoci Mu vždy hrozili meče nepriateľov? Alebo že vyhľadáva márnosť sveta po tom, čo bol uväznený na najbezútešnejšom z miest? Buďte spravodliví vo svojom úsudku a nekráčajte v šľapajach nespravodlivých!“

Bahá’u’lláhov príchod je splnením Ježišovho prísľubu o tom, že sa vráti. Mnohí kresťania si vytvorili rozličné predstavy o tom, ako by Kristov druhý príchod mal vyzerať. Väčšina z nich sa podobá neuskutočniteľným predstavám židov spred dvetisíc rokov a so skutočným učením Krista nemá veľa spoločného. Preto Bahá’u’lláh vysvetľuje, že „On, vskutku, znovu zostúpil z nebies tak, ako zostúpil po prvýkrát. Vyvarujte sa, aby ste namietali proti tomu, čo vám zvestuje rovnako, ako proti Jeho prehovoru namietali ľudia pred vami.“

Bahá’u’lláh nám novým spôsobom vysvetľuje dejiny spásy a myšlienku súdneho dňa. Človek je vznešená bytosť, ktorá bola stvorená na obraz Boží, a preto má schopnosť nadobúdať dobré vlastnosti. Jeho zlé (či hriešne) konanie spôsobuje jeho vlastné ego, pripútané k hmotným veciam tohto sveta. Ak človek načúva volaniu tohto ega, je schopný znížiť sa až na úroveň zvierat. Posol Boží v každom náboženstve vďaka Svojej obeti dáva ľuďom silu na to, aby sa od pôsobenia ega odpútali a aby sa sústreďovali na to, aby z hlbín svojej duše vynášali na povrch drahokamy cností: „Moje telo [Bahá’u’lláhovo] vytrpelo väzenie, aby ste vy mohli byť prepustení zo zajatia ega.“ „On [Bahá’u’lláh] súhlasil s nesmiernym ponížením, aby ste vy mohli dosiahnuť slávu…“

Ak si vravíte, že to nie je možné, skúste sa úprimne zamyslieť: Keby ste žili v dobe Ježiša Krista, ako by ste vedeli, že On je skutočne tým pravým Mesiášom? Mnohí kresťania by odpovedali: Kvôli zázrakom. Ale tie za podstatné nepokladal ani Kristus – dokonca učeníkom zakazoval, aby sa o nich zmieňovali (podobne ako Bahá’u’lláh). Ak si poviete, že vďaka zmŕtvychvstaniu, tiež nejde o jednoznačný dôkaz, pretože o podobnom prípade sa zmieňuje aj Starý zákon (a taktiež ho poznáme aj z bahájskej histórie). Takže, ako by ste v dobe Ježiša spoznali, že je to On? Bahá’u’lláh vraví, že najväčším dôkazom je zjavenie Slova Božieho. A skutočne, Slovo Božie, ktoré Kristus zjavil, urobilo zázraky s miliónmi ľudí počas dvoch tisícročí, zázraky s celou civilizáciou. Bahá’u’lláh zjavoval Slovo Božie, o čom sa môžete presvedčiť, ak si prečítate Jeho spisy, a môžete tak na vlastné oči vidieť, že je skutočne druhým príchodom Krista.

Poznámka:

Bahá’u’lláh zjavil mnoho textov, ktoré sa zaoberajú kresťanstvom, pričom jeden z nich, Najsvätejšia tabuľka (alebo „Tabuľka kresťanom“) – z ktorej sme v tomto článku citovali – je nesmierne zaujímavým dokumentom pre každého skutočného kresťana.