Kurzy sa vyučujú aj na Univerzite BARI v Taliansku

Študijné skupinky pre bahájov a ľudí, pre ktorých je dôležitý duchovný rozvoj sa konajú po celom svete. V krátkosti vám prinášame skúsenosti z Talianka:

Beppe Robiati hovorí o tom, ako sa s týmito kurzami na fakulte pedagogiky na Univerzite BARI v Taliansku začínalo: „Kurz sa začal tým, že sme 15 dobrovoľníkov z obecenstva požiadali, aby sa posadili do kruhu, pričom zvyšok z auditória pozoroval. Rozdali sme im kópie prvej časti 1. knihy a začali sme. Citát z Bahá’u’lláhových spisov postupne prečítali traja rôzni študenti a potom sme ich požiadali, aby 30 sekúnd premýšľali a aby si napísali svoje odpovede, reakcie, vlastné myšlienky a potom sa o ne nahlas podelili. Môžem vás uistiť, že to bolo dosť neobyčajné, ako sa pomaly uvoľnilo počiatočné napätie. Pocity, myšlienky, hlboké zapojenie seba samého a hlbokých pocitov všetkých 15 účastníkov narastali s tým, ako sa pokračovalo v čítaní. Študenti v auditóriu boli úplne ticho. Nikto nechcel odísť z prednáškovej sály a po odchode nás obklopila skupina študentov s dojímavými otázkami a pocitmi.“