Študiné skupiny v slovenských mestách

Kurzy postavené na materiáloch inštitútu Ruhi zabezpečuje na Slovensku Slovenský vzdelávací inštitút, pričom prihlásiť sa môže ktokoľvek, kto má o štúdium záujem. Štúdium zatiaľ prebieha vo viacerých slovenských mestách. Štúdium je bezplatné, cena študijných materiálov je symbolická. Dĺžka trvania kurzu je približne 30 hodín a prihlásiť sa možno na adrese email hidden; JavaScript is required.

A čo hovoria účastníci kurzov zo Slovenska?

 

Jozef Neoral, Trenčín:

„Hoci nie som bahájom, na stretnutia našej skupinky chodím veľmi rád – vždy sa z nich vraciam duševne zharmonizovaný a duchovne povznesený. Pri našich konzultáciách zažívam takú mieru vzájomného súladu ako málokde inde. Ak sa vyskytnú rozdielne názory, snažíme sa ich predebatovať – nemusíme nutne dospieť k rovnakým záverom, dôležité je, aby sme pochopili myšlienky a pohnútky druhých. To je naozaj obohacujúce. Na schôdzkach môžem bez obáv vysloviť svoje názory v úplnosti – nikto ich nenapadá a nezosmiešňuje, aj keď niektoré sú neobvyklé. Neskáčeme si do reči a krásne sa navzájom dopĺňame v pohľadoch na skúmané záležitosti. Skoro by sa mohlo zdať, že sme osobnostne takmer dokonalí, keď sa dokážeme rozprávať v takej zhode, no myslím, že veľkú zásluhu na tom súlade majú najmä naši bahájski „koordinátori“, ktorí si už lepšie osvojili princípy tolerantnej a konštruktívnej konzultácie a vlastným príkladom k tomu pomáhajú aj nám. A tiež úryvky z bahájskych spisov, ktorými sa zaoberáme, pôsobia nielen poučne, ale aj zjednocujúco a navodzujú rozjímavý stav duše.

Je oživením a spestrením, že naše schôdzky majú aj praktickú, umelecky zameranú časť, kde lepšie spoznávam stav svojej tvorivosti a hravosti. A tiež navzájom sa tak lepšie spoznávame, zbližujeme.“

Soňa Riapošová, Bratislava:

„Prajem každému, aby zažil nádheru objavovania právd spolu s inými ľuďmi, v priateľstve, dôvere a slobode vyjadrenia. Tu sa človek nielen ponára do tém, ktoré sa bytostne týkajú jeho duše a života, učí sa tu byť človekom. Počas štúdia si osvojuje rôzne zručnosti a schopnosti, prebúdza svoju tvorivosť a objavuje hĺbku potenciálu ukrytého v ňom. Ešte väčšmi sa inšpiruje k nezávislému hľadaniu pravdy, prijímaniu a oceňovaniu rôznosti, láske a tolerancii. Štúdium v študijnej skupinke značne prispelo k rozvoju a rastu mojej osobnosti ako takej. Je to miesto, kde som bola prvýkrát skutočne povzbudená k tomu, aby som sa s ostatnými aktívne a bez strachu z odmietnutia delila o svoje vnútro vo vzájomnom procese učenia sa. Je to nesmierne naplňujúce, a preto, ak chcete aspoň trošku zmeniť svoj život, obohatiť ho a vniesť doň nový vánok, neváhajte!“

Zlatica Juhászová, Bratislava:

„Rozhodla som sa navštevovať s dcérkou Evkou kurz Ruhi, ktorý vedie Michael, a neľutujem. Nie som síce bahájkou, ale sú to pre mňa príjemne strávené chvíle. Kolektivita a atmosféra sú jedinečné a vždy sa teším na nové stretnutie. Michael vedie krúžok pútavo a pripraví si vždy nejaké prekvapenie, aby spestril čas a obohatil ho niečím netradičným. Sú to bahájske nahrávky piesní, citáty zo spisov a osobitne skrášlené prostredie.“