Má sa náboženstvo vyučovať na školách?

„Poskytnite svojmu dieťaťu dobré vzdelanie. Usilujte sa, aby dostalo to najlepšie, čo si môžete dovoliť. Nech sa môže tešiť z výhod tohto nádherného veku. Spravte všetko pre to, aby deti duchovne rástli.“
‘Abdu’l-Bahá

V poslednom čase sa v médiách objavili články, ktoré sa zaoberali otázkou výučby náboženstva, príp. etickej výchovy na prvom stupni základných škôl. Preto sme pre vás v tejto súvislosti vybrali niekoľko zaujímavých citátov z bahájskych spisov. Domnievame sa, že citáty z bahájskych spisov poskytujú na túto otázku veľa nových podnetov a že celú záležitosť treba vidieť v kontexte výchovy a vzdelávania detí. Baháji sa snažia svoje deti viesť k duchovnosti tak, aby deti získali čo najviac dobrých vlastností a návykov a aby sa mali možnosť dozvedieť o všetkých náboženstvách a ich zakladateľoch. Keď majú 15 rokov môžu sa rozhodnúť a stať sa bahájom alebo si zvoliť náboženstvo podľa vlastného výberu. Deti maľujú obrázky počas bahájskej detskej školy.

„Školy musia ponajprv učiť deti náboženským zásadám… Ale takým spôsobom, aby im to nespôsobilo ujmu a nevyústilo v nevedomý fanatizmus a úzkoprsosť.“
Bahá’u’lláh: Bahá’u’lláhove tabuľky, s. 68

„Vzdelávanie a výchova detí patrí medzi najchválihodnejšie činy ľudstva a priťahuje milosť a priazeň Najmilosrdnejšieho. Pretože vzdelávanie je neoddeliteľným základom všetkej ľudskej výnimočnosti a umožňuje človeku, aby sa priblížil k výšinám nepominuteľnej slávy. “
‘Abdu’l-Bahá

„Všetky hodiny sa musia zaoberať získavaním ľudských cností.“
‘Abdu’l-Bahá in: The Bahá’í World, zv. 16, s. 37