Jela Maliariková

„Bahájsku vieru som objavila v kníhkupectve…“

„V čase vysokoškolského štúdia (ale i v súčasnosti) ma zaujímali rozličné náboženské smery, životné filozofie, či alternatívne spôsoby liečby (keďže mojím povolaním je medicína). Snažila som sa o nich dozvedieť čo najviac a najobjektívnejšie z kníh, časopisov, na stretnutiach, prednáškach, konferenciách. A tak sa mi v kníhkupectve dostala do rúk kniha o bahájskej viere, ktorú som dôkladne prečítala. Zároveň som mala možnosť stretať sa s bahájmi a v ich prítomnosti som sa dobre cítila. Požičala som si od nich ďalšie knihy, pýtala som sa ich, chodila som na ich stretnutia. Po pol roku som sa stala bahájkou.

Veľmi ma oslovila ústredná myšlienka bahájskej viery o jednote Boha, jednote náboženstiev, jednote ľudstva, presvedčenie, že rozličné náboženstvá hlásajú rovnakú pravdu o jedinom Bohu, ktorý stvoril všetkých ľudí, ktorí sú navzájom rovnoprávni. Páčila sa mi veľmi jeho aktuálnosť pre dnešnú dobu. No bahájkou som sa stala až po osobnej skúsenosti – keď som sa modlila bahájske modlitby, rozjímala nad bahájskym Písmom. Vtedy som z hĺbky duše cítila, že zdrojom týchto slov je samotný Boh. Cítila som sa úplne rovnako ako napríklad pri hĺbaní nad Bibliou.

Bahá’u’lláhovo učenie je pre mňa celé krásne vo svojej dokonalosti. Je nesmierne duchovné a pritom úžasne praktické a až neuveriteľne aktuálne. Prináša nevyhnutný liek na choroby dnešného ľudstva a krásne sa osvedčuje v praxi. Som naozaj nekonečne šťastná, že Boh dal cez Bahá’u’lláha ľudstvu toto učenie, som veľmi rada, že som bahájkou a že mám hodnoty, podľa ktorých budem vychovávať svoje deti.“