Nový rok prichádza v marci

Dňa 21. marca nastáva každý rok jarná rovnodennosť. Pre príslušníkov bahájskej viery je tento dátum spojený s oslavou Nového roku, ktorý baháji nazývajú Naw-Rúz (čiže Nový deň). Od tohto dňa sa začína písať nový bahájsky rok. Keďže bahájska viera je druhým územne najrozšírenejším na zemi, Nový rok si pripomenú nielen baháji na Slovensku, ale i milióny ľudí v tisíckach rozličných miest na celom svete.

Bahájska viera má rovnako ako všetky ostatné svetové náboženstvá svoj vlastný kalendár, ktorý sa však nezačína v januári, ale spolu s prebúdzaním prírody, v marci. Tak ako ožívajú rastliny, kvety a zvieratá, tak by mal ožiť i duchovný život ľudí. Bahájsky kalendár sa skladá z devätnástich mesiacov po devätnástich dňoch, čo spolu dáva 361 dní. Zvyšné 4 dni (v priestupnom roku 5 dní) tvoria tzv. vložené dni a sú dňami štedrosti, pohostinnosti a radosti. Aby sa baháji na príchod Nového roku čo najdôkladnejšie pripravili predchádza mu devätnásť dní pôstu.

A ako vyzerá oslava bahájskeho nového roku?

To samozrejme závisí od každého spoločenstva, ale v každom prípade nejde o oslavy podobné Silvestru. Baháji sa sústreďujú v prvom rade na duchovnú podstatu nového roku – na zlepšenie duchovného života (majú dokonca jednu špeciálnu modlitbu, ktorú sa modlia na nový rok). Okrem toho sa vo všetkých väčších mestách uskutočnia i verejné oslavy nového roka s kultúrnym programom zahŕňajúcim vysvetlenie jeho významu a pôvodu.

Modlitba za Nový rok:

On je Boh! O vy deti Kráľovstva!

Je Nový Rok, čiže takpovediac, začiatok cyklu roka. Rok je výrazom cyklu slnka. Ale teraz je začiatok cyklu Skutočnosti, Nového Cyklu, Nového Veku, Nového Storočia, Nového Času a Nového Roku. Preto, a preto je veľmi požehnaný.

Želám si, aby sa toto požehnanie objavilo a prejavilo sa na tvárach a črtách veriacich, aby sa aj oni mohli stať novými ľuďmi a našli nový život a boli pokrstení ohňom a duchom, aby mohli učiniť tento svet novým svetom do tej miery, že stará zem zmizne a objaví sa nová; prestanú jestvovať staré myšlienky a objavia sa nové ideály, bude odložený starý odev a odeje sa nový; starý spôsob vládnutia, ktorého základom je vojna, bude odvrhnutý, a zvíťazí moderný spôsob založený na mieri, nová hviezda zažiari a zasvieti, a bude žiariť a svietiť nové Slnce, vyrastú nové kvety, vyvstane nová krása, Nový Strom vydá nové ovocie; ozve sa nový hlas a do uší sa dostane tento nový zvuk; po starom duchu bude nasledovať nový a všetko staré zariadenie a nábytok bude vyhodené a na ich miesto bude položená nová výzdoba.

Toto všetko si pre vás želám. Želám si, aby ste mali túto veľkú oporu a aby sa vám dostalo tejto nesmiernej štedrosti. Prajem si, aby ste sa v duchu a srdci usilovali a snažili, až kým sa svet vojny nestane svetom mieru; svet tmy svetom svetla, kým sa pekelné chovanie neobráti v nebeské správanie, kým sa zničené mesta nevybudujú, meč nepremení v olivovú ratolesť, záblesk nenávisti nestane plameňom lásky Božej a hluk zbraní hlasom Kráľovstva, vojaci smrti vojakmi života, všetky národy sveta jedným národom, všetky rasy jednou rasou, kým všetky národné hymny nebudú zladené do jedného nápevu.

Potom toto materiálne kráľovstvo bude Rajom, zem Nebom a svet satanov sa stane svetom anjelov.