Odstránenie všetkých predsudkov

Na to, aby bolo možné uskutočniť niektoré z princípov bahájskej viery, ako napríklad zjednotenie ľudstva či celosvetový mier, je potrebné, aby sa ľudia vzdali svojich predsudkov, ktoré sa týkajú rasy, náboženstva, farby pleti, národnosti, spoločenskej triedy atď.

Bahájske spoločenstvo, ktorého príslušníci pochádzajú z viac ako 2.100 rozličných národností či etník a z rozmanitých náboženských prostredí, je živým príkladom tejto dôležitej zásady bahájskej viery. Táto zásada neznamená len toleranciu ostatných rás či národností, ide pritom o viac: ide o docenenie rozmanitosti ľudského spoločenstva, ktoré na zemi existuje, a o to, aby sme z tejto rozmanitosti ťažili.