Povinné vzdelanie pre všetkých ľudí na celom svete

Napriek tomu, že u nás je povinné vzdelanie samozrejmosťou, nie všade na svete je to tak. Bahá’u’lláh stanovuje, že vzdelanie má byť povinné pre všetkých ľudí na svete. Má mať rovnaké osnovy pre dievčatá i chlapcov. Baháji preto v krajinách, kde je vysoká negramotnosť, organizujú projekty na jej odstránenie. Takéto projekty prebiehajú hlavne v krajinách tretieho sveta.