Rozhovor s Bohom

Čo by ste sa Boha spýtali vy?

1. Bože, čo Ťa v týchto dňoch najviac zarmucuje?

To, že „sila ľudskej viery v Boha odumiera v každej krajine…“ Zarmucujú Ma „rozbroje na svete, nenávisť a krviprelievanie, ktoré spôsobujú predsudky“.

2. Mnohí sa spytujú, prečo to všetko dopustíš.

„Náboženstvá, rasy a národy sú bariéry, ktoré si vytvorili ľudia. Boh je Bohom pre všetkých a preňho je všetko stvorenie rovnaké.“

3. Dokedy bude všetko toto utrpenie trvať?

„Dokým ľudstvo nezbúra všetky tieto bariéry, ktoré predsudky vystavali, nebude preň možné žiť v mieri.“

4. Čo by ľudia mali spraviť?

„Dychtivo sa zaoberajte potrebami veku, v ktorom žijete.“

5. Aká potreba je v tomto veku najdôležitejšia?

„Blahobyt ľudstva, jeho mier a bezpečie, nemožno dosiahnuť, pokiaľ nebude pevne ustanovená jeho jednota.“

6. Nerozumiem…

„Všetky myšlienky svojho srdca sústreďte na lásku a jednotu. Ak sa objaví myšlienka na vojnu, bráňte sa proti nej silnejšou myšlienkou mieru.“

7. Ale prečo to ľudia nerobia?

„Niektorí ľudia sa radujú zo svojich vznešených myšlienok, ale ak sa tieto myšlienky nikdy nepremenia na činy, zostávajú bez úžitku. Sila myšlienky závisí od toho, ako sa prejaví v činoch.“

8. A ako sa dá ustanoviť jednota?

„Niet lepšieho spôsobu, ako medzi rozličných ľudí vniesť lásku než prostredníctvom vplyvu Slova Božieho.”

9. Hovoríš o náboženstve?

„Podstatou náboženstva je priateľstvo medzi ľuďmi. Úplný základ všetkých náboženstiev je rovnaký…“

10. Pochybujem, že základ náboženstiev je rovnaký. Ako to?

Kresťanstvo: „… čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj čiňte aj vy im.“

Budhizmus: „Vravte také slová, ktoré nezraňujú ani vás, ani iných. Také slová sú vskutku dobré.“

Islam: „Vskutku, Boh … vám prikazuje, aby ste činili dobro.“

Zaratustrizmus: „… keďže i samotná príroda je dobrá, nečiňte ostatným, čo nie je dobré pre vás.“

Judaizmus: „… blížneho svojho milovať budeš ako seba samého…“

Hinduizmus: „Nečiň iným, to, čo by tebe spôsobovalo bolesť, ak by tak činili iní.“

Bahájska viera: „Pre svojho blížneho zvoľ to, čo by si si vybral pre seba.“

11. Ale keď mňa odrádza to, že nie všetci ľudia takto zmýšľajú…

„Ľudstvo nie je dokonalé. Každá ľudská bytosť má svoje neduhy. Ak sa budete dívať na ľudí a budete si uvedomovať len ich samotných, budete z toho vždy smutní. Ale ak si budete uvedomovať Boha, budete ľudí milovať a budete k nim milí, pretože Boží svet je svetom dokonalosti a úplného milosrdenstva. Preto sa nepozerajte na nedostatky druhých. Dívajte sa zrakom odpustenia.“

Tento rozhovor ľudstvu sprostredkoval Bahá´u´lláh.
(Všetky citáty, okrem citátov v 10. otázke, pochádzajú z bahájskych spisov.)

A čo by ste sa Boha spýtali vy? Napíšte nám na email hidden; JavaScript is required