Sociálny a ekonomický rozvoj

Vyriešenie ekonomických problémov využitím duchovných princípov

Bahá’u’lláh vraví, že mnohé súčasné ekonomické problémy, ktorým ľudstvo čelí, majú nielen globálny charakter, ale aj ich podstata je duchovná, hoci to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať. Duchovné princípy, akými sú napríklad láska, čestnosť, spravodlivosť, pravdovravnosť, poctivosť a mnohé ďalšie, sa dajú rovnako dobre uplatňovať v náboženskom živote, ako aj v ekonomike a podnikaní. Aj keď uplatňovanie týchto princípov nemusí viesť k okamžitému úspechu a zbohatnutiu jednotlivca, v každom prípade vedie k dlhodobým úspechom a prispieva k všeobecnému blahobytu ľudstva. Bahájske spisy obsahujú aj ďalšie princípy, uplatňovanie ktorých prispeje k vyriešeniu ekonomických problémov. Ide o jednotu celého ľudstva, súčasťou ktorej je aj odstránenie extrémov chudoby a bohatstva, ale napríklad tiež ustanovenie celosvetového mieru či celosvetové odzbrojenie.

Odstránenie extrémov chudoby a bohatstva

Viacero princípov Bahá’u’lláhovho učenia sa zameriava na problém nerovnomerného rozdelenia bohatstva na svete. Prostredníctvom niekoľkých zákonov Bahá’u’lláh prináša návod na odstránenie extrémov chudoby a bohatstva. Bahá’u’lláh vraví, že ak si ľudia uvedomia jednotu ľudstva, bude celý svet možné prirovnať k ľudskému telu: Ak nejaká jeho časť trpí, celé telo sa zmobilizuje, aby jej pomohlo.

Tento princíp bahájskej viery v žiadnom prípade nepredpokladá rovnostársku spoločnosť, v ktorej má každý človek rovnaké množstvo finančných prostriedkov. Ide o odstránenie extrémnych prípadov chudoby. O to, aby žiaden človek netrpel, a o odstránenie akumulácie obrovského bohatstva v rukách jednotlivca. Odstraňovanie takýchto extrémov neznamená radikálnu zmenu, skôr ide o postupný proces uvedomovania si duchovných princípov.