Ženy v bahájskej viere

Odvaha čeliť verejnému pohŕdaniu

V porovnaní s inými bahájskymi ženami, o nič menej odvážne nebolo ani konanie Louisy Mathew, bahájky, belošky, narodenej vo Veľkej Británii, s Cambridgeským vzdelaním, ktorá sa v roku 1912 – v čase rasovej segregácie v USA – vydala za amerického černocha menom Louis Gregory. Louisa Mathew bola k tomuto, v tej dobe neslýchanému, kroku inšpirovaná vďaka stretnutiu s ‘Abdu’l-Bahom a tým, že si vypočula Jeho prednášku o bahájskom učení o jednotnosti ľudstva a rasovej rovnoprávnosti. V nej ‘Abdu’l-Bahá povedal: „Jednou z dôležitých otázok, ktoré ovplyvňujú jednotu a solidaritu ľudstva je priateľstvo a rovnoprávnosť bielej a farebnej rasy. .. je potrebná vyššia moc, aby mohli byť prekonané ľudské predsudky… Tou neodolateľnou mocou je láska Božia. … Bahá’u’lláh šíril myšlienku jednoty ľudského sveta. Spôsobil, aby sa rozličné národy a rozmanité vyznania zjednotili.“

Louisa Mathew si bola plne vedomá, aké pohŕdanie ju čaká, keď prekoná ľudské predsudky a keď ich spolu s jej manželom uvidia na verejnosti; vedela tiež, že nebudú môcť spolu cestovať, pretože zmiešané manželstvá boli v tom čase vo väčšine štátov USA buď ilegálne alebo neuznávané. Nič z toho ju však neodradilo od toho, aby nasledujúcich 40 rokov (až do manželovej smrti v roku 1951) nestrávila v láskyplnom manželstve dokazujúcom myšlienku rasovej rovnoprávnosti.

Precestovala päť kontinentov a stretávala sa s vysoko postavenými mužmi

Približne v rovnakom čase bolo rovnako neobvyklé, ak sa žena nevydala, ak mala svoje vlastné povolanie a bola finančne nezávislá. O to viac, ak cestovala osamote. Avšak takýto príklad nachádzame v živote Marthy Root, americkej bahájky a známej esperantistky, ktorá ako novinárka precestovala celý svet a stretávala sa s vysoko postavenými mužmi, kráľmi, kráľovnami, prezidentmi, ministrami, štátnikmi, profesormi, kňazmi a básnikmi. K týmto dlhým cestám po piatich kontinentoch v rokoch 1915-1939 ju podnietili Bahá’u’lláhove slová, zdôrazňujúce jednotu ľudstva a službu celému ľudstvu: „Pýšiť sa nemá ten, kto miluje vlastnú krajinu, ale skôr ten, kto miluje celý svet. Zem je len jediná krajina, ktorú obýva ľudstvo.“

Ako esperantistka prednášala Martha Root na mnohých esperantistických konferenciách a bola nadšená tým, s akou naliehavosťou Bahá’u’lláh vyjadril potrebu jedného spoločného jazyka, ktorý by sa všetci ľudia učili okrem svojho materinského jazyka.

A práve Martha Root počas ciest po Európe predstavila učenie bahájskej viery rumunskej kráľovnej Márii. Kráľovná ho prijala a stala sa bahájkou. V tomto čase Martha Root niekoľkokrát navštívila aj vtedajšie Československo, pričom sa stretla s prezidentom Masarykom aj s prezidentom Benešom a stala sa priateľkou Masarykovej dcéry Alice. Prezident Masaryk sa oboznámil s bahájskym učením a súhlasil s tým, aby jeho ocenenie bahájskej viery bolo uvedené v predhovore k prvej bahájskej knihe preloženej do čestiny s názvom Bahá’u’lláh a nová doba od Dr. J. E. Esslemonta. O bahájskej viere Marthe Root povedal: „Pokračujte v tom, co děláte, rozšiřujte tyto zásady humanity a nečekejte na diplomaty. Samotní diplomaté nemohou přinést mír, ale je to veliká věc, že lidé na vlivných místech začínají mluvit o těchto univerzálních mírových principech. Jděte s těmito principy mezi diplomaty, do univerzit, vysokých škol a dalších škol, a také o nich pište. Světový mír mohou přinést jen a jen lidé.“

Prezident Beneš sa vyjadril nasledovne: „Bahájská víra je jednou z velikých morálních a společenských sil na celém dnešním světě. Jsem více přesvědčen než kdy jindy, že s rostoucími morálními a politickými krizemi ve světě, musíme mít větší mezinárodní koordinaci. Hnutí jako bahájská víra, které razí cestu pro univerzální mírové uspořádání, je nutností.“

Kráľovná

Prvým príslušníkom kráľovského rodu, ktorý prijal bahájsku vieru, nebol muž, ale žena. Išlo o rumunskú kráľovnú Máriu, vnučku britskej kráľovnej Viktórie. Prečítala si knihy, ktoré jej dala Martha Root, a bola presvedčená o ich pravdivosti, ako je zrejmé aj z článku, ktorý napísala pre noviny Toronto Daily Star: „A keď som otvorila tú knihu, uvidela som slovo ‘Abdu’l-Bahovo, proroka lásky a vľúdnosti, a jeho otca, veľkého učiteľa medzinárodnej dobrej vôle a porozumenia – náboženstva, ktoré spája všetky vyznania.“ V tomto článku popísala Bahá’u’lláhovo posolstvo ako „zázračné“, spisy bahájskej viery ako „veľké volanie po mieri, ktoré preniká cez všetky hranice a cez všetky rozpory o rituáloch a dogmách“, ako „Kristovo posolstvo, ktoré je poňaté novým spôsobom“. A ďalej poznamenala: „Ak sa niekedy stretnete s menom Bahá’u’lláh či ‘Abdu’l-Bahá, neodkladajte ich písmo preč. Preštudujte ich knihy a nech sa ich nádherné, mier prinášajúce, lásku vytvárajúce slová a ponaučenia ponoria do vašich sŕdc tak ako do môjho.“