Vedenie

Bahájska viera nemá kňazov ani duchovných. Namiesto toho Bahá’u’lláh ustanovil volené orgány, ktoré sa starajú o život spoločenstva. Ich úlohou je výlučne správa spoločenstva. Nemajú právomoc na to, aby vysvetľovali význam bahájskych spisov. Tieto orgány existujú na úrovni miestnej – miestne duchovné rady, národnej – národné duchovné rady a medzinárodnej – Svetový dom spravodlivosti.

Skladajú sa vždy z deviatich členov, ktorí sú volení zo všetkých členov bahájskeho spoločenstva starších ako 21 rokov. Miestna duchovná rada je ustanovená v každom meste, kde je prinajmenšom deväť bahájov. Bahájske voľby sa uskutočňujú bez akýchkoľvek predvolebných zápasov či kandidatúr, vládne počas nich zbožná a pokojná atmosféra, pričom je snaha zvoliť tých, ktorí majú potrebné duchovné vlastnosti a schopnosti na vykonávanie príslušného úradu.