Anglický vedec, ktorý sa stretol s Bahá’u’lláhom

V roku 1890 sa slávny cambridgeský orientalista Edward G. Browne ako jediný človek zo Západu stretol s Bahá’u’lláhom a zapísal svoj zážitok. Browne navštívil Bahá’u’lláha v Jeho dome v Akke, pričom svoje stretnutie opísal takto:

egbNa tvár toho, na koho som hľadel, nikdy nezabudnem, aj keď ju nedokážem opísať. Tie prenikavé oči akoby vám videli do hlbín duše, v hustom obočí driemala moc a sila… Nebolo sa treba pýtať, pred kým stojím. Poklonil som sa pred človekom, ktorý je predmetom oddanosti a lásky, ktorú môžu králi závidieť a po ktorej panovníci márne túžia.
Jemný dôstojný hlas ma vyzval, aby som si sadol a potom pokračoval: „Vďaka Bohu, že si prišiel! … Prišiel si, aby si navštívil väzňa a vyhnanca… Prajeme si len dobro sveta a šťastie národov, a predsa nás považujú za podnecovateľa rozbrojov a vzbúr, hodných okov a vyhnanstva… Tieto rozbroje a toto krviprelievanie a nesúlad musia pominúť a všetci ľudia musia byť ako jeden rod a jedna rodina… Nech sa človek nehrdí tým, že miluje vlastnú krajinu. Nech sa skôr hrdí tým, že miluje ľudstvo.“