Bahájske sväté texty

Bahájske sväté texty a autorizované interpretácie sú vhodné pre všetkých. Bahájski veriaci považujú tieto texty za božsky inšpirované.
Originálne spisy Bahá’u’lláhových písiem – napísané Jeho vlastnou rukou ako aj tie, ktoré presne prepísali Jeho osobní sekretári – sú dnes uchovávané v archíve bahájskeho Svetového centra. Výber diel bol preložený do viac než 800 jazykov a neustále ho prekladajú do ďalších. Niektoré sú mystickými dielami, iné sú priamym prejavom týkajúcim sa morálky a etiky, ďalšie sa zaoberajú duchovnosťou a sociálnym učením, zároveň sú medzi nimi modlitby, listy i poetické diela.

UKÁŽKA BAHÁ’U’LLÁHOVÝCH PÍSEM

 

“Buď štedrý v dobách dostatku a vďačný v nešťastí. Buď hoden dôvery svojho blížneho a Pozeraj na neho s jasnou a priateľskou tvárou. Buď pokladom chudobnému, nabádaním pre bohatého, odpoveďou na plač núdznych, držiteľom svätosti svojho sľubu. Buď poctivý vo svojich súdoch a opatrný vo svojej reči. Nebuď k nikomu nespravodlivý a preukazuj všetkým ľuďom miernosť.”
Vybrané spisy Bahá’u’lláha 130

“Ó ľudia Boží! Nabádam vás k dodržiavaniu zdvorilosti, lebo tá je najvyššou vládkyňou cností. Dobre sa bude dariť tomu, kto je osvietený svetlom zdvorilosti a je odetý hábom poctivosti. Ktokoľvek je obdarený zdvorilosťou, dosiahol vskutku vznešeného postavenia.”
Bahá’u’lláhove tabuľky

“On otvára tisíc dverí tam, kde si človek nedokáže predstaviť ani jediné.”
Bahá’u’lláh

“Stvor vo mne srdce čisté, ó môj Bože, a obnov vo mne pokojné svedomie, ó moja ​​Nádej! Mocným duchom ma upevni vo Svojej Veci, ó môj najmilovanejší, a odhaľ mi Svoju cestu svetlom Svojej slávy, ó Ty Cieľ mojej túžby! Silou Svojej všetkopresahujúcej moci ma pozdvihni do nebies Svojej svätosti, ó Zdroj môjho bytia a obdaruj ma vánkom Svojej večnosti, ó Ty, ktorý si môj Boh! Daj, nech Tvoje večné melódie na mňa dýchajú pokoj a mier, ó môj Spoločník, a nech ma bohatstvo Tvojho pradávneho zjavu oslobodí od všetkého okrem Teba, ó môj Pane, a nech mi zvesť o zjavení Tvojej nepominuteľnej podstaty prinesie radosť, ó Ty, ktorý si najprejavenejší z prejaveného a najskrytejší zo skrytého! “
Bahá’u’lláh

ĎALŠIE AUTORITATÍVNE TEXTY

Okrem Bahá’u’lláhových spisov považujú Baháji za božsky inšpirované aj písma Jeho predchodcu a zvestovateľa Bába. Autoritatívnu interpretáciu Bahá’u’lláhových a Bábových svätých textov môžeme nájsť aj v dielach Bahá’u’lláh určeného nástupcu ‘Abdu’l-Bahá.

Bahá’í nakladatelství s.r.o. | Bahá’u’lláhove vybrané spisy

Modlitby

Inšpirujúce modlitby sú vhodné pre všetkých a poskytujú príležitosť k duchovnému rastu a zároveň aj k tomu, aby sme sa ešte viac priblížili k Bohu.

Medzi modliby patria napríklad modlitby za pomoc v čase ťažkostí, za deti a mládež, za zosnulých, za uzdravenie, za jednotu, ľudstva, manželstvo, vďačnosť a vďakyvzdanie, ochranu, duchovné vlastnosti atď. Autormi týchto modlitieb sú Bahá’u’lláh, Báb a ‘Abdu’l-Bahá.

Ďalšie ukážky bahájskych modlitieb a modlitieb pre deti.