Modlitebné stretnutie

Drahí priatelia,

radi by sme Vás pozvali na modlitebne stretnutia, ktoré sa budú konať v Bahájskom centre raz do týždňa v nasledujúcich dňoch:

  • 9. januára, piatok, o 18:30 h (hostiteľom je Ivka Tomášková)
  • 14. januára, streda, o 18:30 h (hostiteľom je Peter Srpoň)
  • 21. januára, streda, o 18:30 h (hostiteľom je Jitka Spillerová)
  • 27. januára, utorok, o 18:30 h (hostiteľom je Tamara Frontczak)

Neváhajte pozvať svojich blízkych a priateľov.

„Pre duchovný život spoločenstva je nevyhnutné, aby priatelia usporadúvali modlitebné stretnutia v bahájskych centrách alebo v domoch veriacich, podľa ich možností.” Svetový dom spravodlivosti, Ridvánove posolstvo, 1996

 

Dear friends,

we would like to invite you to a series of weekly devotional meetings held at the Baha’i Center (Sládkovičova 11) as follows:

  • January 9th, Friday at 18:30 (host: Ivka Tomaskova)
  • January 14th, Wednesday at 18:30 (host: Peter Srpon)
  • January 21st, Wednesday at 18:30 (host: Jitka Spillerova)
  • January 27th, Tuesday at 18:30 (host: Tamara Frontczak)

Please feel free to invite your family and friends to these devotional meetings.

“It is essential to the spiritual life of the community that the friends hold regular devotional meetings in local Baha’1 centers, where available, or elsewhere, including the homes of the believers.” The Universal House of Justice, Ridvan Message 1996