Proces zjavovania

Ako boli Bahá’u’lláhove slová zaznamenávané

Jedinečnou črtou Bahá’u’lláhovho zjavenia je autenticita zjaveného Slova. Na rozdiel od Kristovho alebo Buddhovho učenia, ktoré ľudia zaznamenali až mnoho rokov po ich vyslovení, Bahá’u’lláhove slová sa zapisovali a autorizovali v čase jeho zjavovania.
Proces zjavovania – ako baháji označujú zrod Slova Božieho – opisujú viaceré historické dokumenty. Jeden z očitých svedkov ho opísal takto:

„Mírzá Áqá Ján (Bahá’u’lláhov osobný tajomník) mal pri sebe kalamár veľkosti malej misky. Taktiež mal prichystaných desať až dvanásť pier a kopy veľkých hárkov papiera. Mírzá Áqá Ján v tých dňoch preberal všetky listy adresované Bahá’u’lláhovi. Priniesol ich Bahá’u’lláhovi, a keď dostal súhlas, prečítal Mu ich. Potom mu [Bahá’u’lláh] povedal, aby si vzal pero a zapísal tabuľku, ktorú zjavil ako odpoveď… “

Tak rýchlo zapisoval zjavované Slovo, že atrament prvého slova ešte nestihol zaschnúť a už bol na konci strany. Vyzeralo to, ako keby niekto namočil prameň vlasov do atramentu a popísal ním celý hárok.

„Po každom zjavení sám Bahá’u’lláh dohliadal na prepísanie pôvodného rukopisu a schválil jeho konečnú verziu.“