Veda a náboženstvo

V bahájskej viere sa náboženstvo a veda prirovnáva ku krídlam vtáka. Jedným krídlom je veda, druhým náboženstvo. Vták je schopný letu len vtedy, ak sú obe krídla v rovnováhe. Podobným spôsobom pravé náboženstvo neodporuje výsledkom vedeckého bádania a skutočná veda neodporuje náboženským pravdám. Naopak, tieto dva spôsoby skúmania skutočnosti sa navzájom dopĺňajú. Ak aj medzi nimi existujú rozpory, sú spôsobené nepresnosťou poznatkov v jednej či druhej oblasti. Bahájske spisy hovoria, že náboženská pravda nie je absolútna, ale relatívna, pretože Boh ju ľudstvu zjavuje postupne, v súlade so stavom ľudského poznania. Podobne sa vyvíja i stav poznatkov vedy.