Ženy a muži z pohľadu bahájskej viery

Bahájska viera, ako prvá zo svetových náboženstiev, hovorí o rovnoprávnosti mužov a žien. Táto rovnoprávnosť zahŕňa rovnaké možnosti vzdelania pre mužov i pre ženy, účasť žien na náboženskom i politickom živote atď., ale neznamená to, že by muži a ženy mali rovnaké úlohy. Sú oblasti, v ktorých je jeden z nich nezastupiteľný. Pri ženách je to napríklad materstvo a výchova detí v ranom detstve. Toto je tiež dôvod, pre ktorý má vzdelanie žien dokonca väčšiu dôležitosť než vzdelanie mužov – žena je totiž budúcou vzdelávateľkou malých detí.