Video Svetlo svetu

Celovečerný film rozprávajúci príbeh Bahá’u’lláhova pozoruhodného života a vplyvu Jeho učenie na spoločenstvo po celom svete. V anličtine so slovenskými titulkami.