Baháji a svet

Byť bahájom

Tí z nás, ktorí sa stali bahájmi ako dospelí, často porovnávajú svoj život pred a po tom, čo sa pripojili k bahájskemu spoločenstvu. Pretože Bahájska Viera kladie veľký dôraz na rodinný život, prácu a službu spoločnosti, mnoho aspektov nášho života bude podobných tým, ktoré sme až doteraz robili.
Udržiavame priateľstvo a rodinné vzťahy a pokračujeme vo svojich pracovných, športových, spoločenských a kultúrnych aktivitách. Veľká zmena sa väčšinou týka nášho vnútorného života. Získame novú vitalitu a pocit šťastia, nový zmysel života a svojráznejšiu schopnosť vnímať svet a vidieť budúcnosť optimisticky. Tým, že žijeme podľa bahájskeho morálneho kódexu, sa naše vzťahy väčšinou zlepšia. Ako baháji objavujeme radosť z toho, že modlitby, meditácie, čítanie bahájskych svätých písiem sa stávajú bežnou súčasťou nášho denného programu. Je na nás, akú dlhú dobu týmto povznášajúcim aktivitám venujeme, nie sú s nimi spojené žiadne rituály. To, že sme súčasťou Bahájskeho spoločenstva nám poskytuje množstvo možností spoznať a rozvinúť si priateľstvo s ľuďmi z mnohých rôznych sfér spoločnosti. Pre bahájov je nesmierne dôležité budovanie jednoty. Snažíme sa svoj vnútorný život zladiť s našou vierou v jednotu ľudstva a jednotu budovať v našich rodinách, susedstve, práci, spoločenstve, v našom národe a vo svete.

Ako sa stať bahájom

Človek sa stane bahájom, keď rozpozná Bahá’u’lláha, ako Posla Božieho pre tento vek, suhlasí s nasledovaním Jeho zákonov a vedením. O tomto svojom záväzku je potrebne informovať bahájske spoločenstvo. Ak máte pocit, že tým, že sa stanete bahájom, sa naplní vaše duchovné Hľadanie Boha, možete nám svoje želanie stať sa bahájom napísať. Nasledujúcim krokom v tomto procese bude to, že sa na vás bahájske spoločenstvo obráti za účelom potvrdenia Vášho vyhlásenia.

Slávnosť 19. dňa

Každých 19 dní sa Baháji na celom Slovensku schádzajú pri udalosti, ktorá sa nazýva “Slávnosť 19. dňa”, alebo jednoducho len “slávnosť”. Jedná sa o základný kameň života bahájskeho spoločenstva. Termín “slávnosť” neodkazuje na jedlo a pitie, ale skôr na duchovnú slávnosť uctievania, priateľstva a jednoty. Slávnosť sa koná vždy prvý deň každého bahájskeho mesiaca, podľa počtu bahájov väčšinou v bahájskeho centre alebo v súkromnom byte. Je určená pre všetkých bahájov – dospelým, mládeži i deťom. Slávnosť vždy zahŕňa tri aspekty: duchovný aspekt, konzultáciu spoločenstva a spoločenský aspekt. Cieľom je, aby táto udalosť bola sýta, povznášajúca a radostná.

Sväté dni

Každý rok si pripomíname 11 svätých dní. Tieto udalosti si spoločenstvo obvykle pripomína priateľskými stretnutiami a modlitbami.