Baháji v Organizácii spojených národov OLD

Bahájske spoločenstvo má svoje oficiálne zastúpenie v Organizácii spojených národov prostredníctvom Medzinárodného bahájskeho spoločenstva (BIC). BIC vnáša do práce OSN na jednej strane konkrétne predstavy bahájskej viery o mierovom procese a na druhej strane uplatňuje návrhy a programy OSN v rámci činnosti bahájov na približne 100-tisíc miestach na celej Zemi.

Bani Dugal, nová predsedkyňa výboru mimovládnych organizácií pre postavenie žien vrámci OSN.

Bani Dugal, nová predsedkyňa výboru mimovládnych organizácií pre postavenie žien vrámci OSN.

Bahájska viera spolupracuje s OSN už od jej vzniku a v súčasnosti má poradné postavenie pri Rade hospodárskej a sociálnej pomoci OSN a je akreditovaná aj pri iných organizáciách, ako napríklad UNEP (program pre životné prostredie), WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) a UNICEF. Ďalej spolupracuje s Komisiou pre ľudské práva. Baháji sa aktívne podieľajú na príprave konferencií s následnou účasťou a potom uskutočňujú ich ciele prostredníctvom podujatí miestnych bahájskych spoločenstiev.

Hlavné oblasti pôsobenia Medzinárodného bahájskeho spoločenstva pri OSN sú:

  • práva detí
  • práva žien,
  • životné prostredie
  • odzbrojenie
  • výživa
  • ľudské práva
  • mier
  • handicapovaní ľudia