Zakladatelia a história

Dejiny bahájskej viery sa začali v roku 1844 vo vtedajšej Perzii, keď mladý muž, ktorý sa volal Báb (1819 – 1850), vyhlásil, že nastala doba príchodu Prisľúbeného všetkých predchádzajúcich náboženstiev.

Zakladateľom bahájskej viery je však Bahá´u´lláh (12. novembra 1817 – 29. mája 1892), ktorý Bábove proroctvá o príchode Prisľúbeného, ako aj podobné proroctvá Biblie a ďalších svätých kníh, napĺňa.

Historický vývoj

V Bahájskej histórii nachádzame sled osobností počínajúc osobou Bába (1819-1844), Bahá’u’lláhovho predchodcu. Po Bahá’u’lláhovom skone viedol spoločenstvo až do svojej smrti v roku 1921 Bahá’u’lláhov syn ‘Abdu’l-Bahá (1844-1921). Potom bol vedením spoločenstva poverený ‘Abdu’l-Bahov vnuk Shoghi Effendi (1897-1957) a nakoniec vývoj vstúpil do novej fázy, kedy je vedením poverená volená inštitúcia Svetový dom spravodlivosti (prvýkrát zvolený v roku 1963).