‘Abdu’l-Bahá OLD

‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) bol Bahá’u’lláhovým najstarším synom. Bahá’u’lláh ho označil za Svojho nástupcu a autorizovaného vykladača Svojho učenia. Určil ho “Stredom Zmluvy”, ku ktorému sa majú všetci Baháji obracať.

‘Abdu’l-Bahá predstavoval dokonalý vzor bahájskeho života. ‘Abdu’l-Bahá viedol bahájskeho spoločenstva až do svojej smrti. Počas jeho pôsobenia sa Bahájske Viera rozšírila do Európy a severnej Ameriky.

Navštívil niekoľko európskych krajín, kde vysvetľoval učenie Viery značnému počtu osadenstva na univerzitách, v kostoloch, synagógach a na miestach mnohých pokrokových organizácií. Bol známy ako ambasádor mieru, bojovník za spravodlivosť a popredný zástanca novej Viery.

Počas epochálnych ciest po severnej Amerike a Európe svojím slovom a príkladom presvedčivo a dôrazne hlásal základné princípy náboženstva svojho Otca. Vyhlasoval, že “láska je najvýznamnejším zákonom”, je základom “ozajstnej civilizácie” a “najväčšou potrebou ľudstva je vzájomná spolupráca” medzi všetkými ľuďmi.

‘Abdu’l-Bahá ovplyvňoval ako známe osobnosti, tak aj obyčajných ľudí, každú dušu, ktorá mu skrížila cestu.