Bahá’u’lláh OLD

Bahá’u’lláh

Je zakladateľom Bahájskej viery. Slovo “Bahá’u’lláh” je titul, znamenajúci “Sláva Božia”. Baháji sú jeho nasledovníci a vidia v ňom Posla Božieho pre tento vek a prisľúbeného všetkých vekov a náboženstiev.

Bahá’u’lláh sa narodil v Teheráne v roku 1817. Väčšinu svojho života strávil v krutom a nespravodlivom vyhnanstve a väzení.

Jeho posolstvo mieru, jednoty a spravodlivosti a súbor požiadaviek ako pre osobný, tak aj spoločenský život budúcej globálnej spoločnosti tvoria základ svätých textov bahájskej viery.

Bahá’u’lláhove vyhnanstvo vyústilo v pobyt vo Svätej zemi, kde strávil zvyšok svojho života. Bez ohľadu na neustále prenasledovanie a väznenie mala jeho prítomnosť a život prenikavý vplyv na srdce každého človeka, ktorý sa s ním stretol, alebo sa dozvedel o Jeho učení. Tisíce a tisíce ľudí sa snažili vyhľadať Jeho prítomnosť.

Bahá’u’lláh zomrel v roku 1892 v Akke, neďaleko Haify, v terajšom Izraeli.