Bahájske symboly OLD

Vo všeobecnosti baháji ako symbol bahájskej viery používajú jednoduchú deväťcípu hviezdu. Číslo deväť má v bahájskom zjavení hlbší význam. Deväť rokov po Bábovom oznámení v Širáze dostal Bahá’u’lláh v teheránskej väznici vnuknutie o svojom poslaní. Deviatka ako najvyššie jednociferné číslo symbolizuje úplnosť. Pretože bahájska viera tvrdí, že je naplnením očakávaní všetkých predchádzajúcich náboženstiev, tento symbol, ktorý bol použitý napríklad pri stavbe deväťstranných bahájskych domov uctievania, vyjadruje naplnenie a úplnosť.

Obzvlášť dôležitým bahájskym symbolom je kaligrafický prepis slova Bahá (v arabčine „Sláva“), známeho ako „Najväčšie meno“, vzťahujúce sa na Bahá’u’lláha. Do tejto kategórie patrí aj symbol, ktorý býva vyrytý na prsteňoch a budovách, pričom poukazuje na príslušnosť k bahájskej viere. Iný kaligrafický prepis Najväčšieho mena obsahuje zvolanie v arabskom jazyku: „Yá Bahá’u’lAbhá!“, ktoré znamená: „Ó, Sláva Najslávnejšieho!“ Možno ho vidieť v bahájskych domovoch a na miestach, kde sa konajú bahájske aktivity.