Bahájsky pôst OLD

Takmer každé svetové náboženstvo zdôrazňuje pôst ako prostriedok duchovnej očisty. Napríklad moslimovia sa každý rok po dobu 28 dní zdržiavajú jedla a pitia medzi východom slnka a západom slnka. O pôste sa niekoľkokrát zmieňuje aj Biblia v Starom aj Novom zákone. Bahá’u’lláh pre bahájov stanovil zdržiavanie sa jedla a nápojov od východu slnka do západu slnka po dobu 19 dní v období od 2. do 20. marca. Toto obdobie, jednoducho známe ako „pôst“, je obdobím hlbokého rozjímania nad vlastným duchovným rozvojom. Baháji sa usilujú odpútať sa od materiálnych túžob, vstávajú pred úsvitom, aby sa mohli naraňajkovať a modliť. Postiť sa nemusia chorí, tehotné a dojčiace ženy, deti do 15 rokov a ľudia starší ako 70 rokov, cestujúci a ťažko pracujúci.