Nezávislé objavovanie pravdy OLD

Bahájske spisy vravia, že človek by mal vždy pravdu hľadať nezávisle na komkoľvek inom, nezávisle na predsudkoch, nezávisle na názoroch autorít či na svojich vlastných predchádzajúcich poznatkoch. Tento princíp sa týka mnohých záležitostí v živote človeka, ale v prvom rade sa dotýka hľadania náboženskej pravdy. Bahá’u’lláh zrušil kňazský stav a stanovil, že každý človek je schopný sám čítať a chápať náboženské spisy. Preto je každý človek zodpovedný za svoj duchovný život a sám má možnosť vybrať si vlastné náboženstvo, skúmať a študovať ho.