Základné vzťahy

essential-relationships-feature-img

Základným zámerom podnecujúcim vieru Boha a Jeho náboženstvo je zaštítiť záujmy ľudského rodu, podporovať jeho jednotu a posilňovať ducha lásky a družnosti medzi ľuďmi.

Cieľ a zároveň aj spôsob, akým sa Bahá’u’lláhovo zjavenie uplatňuje, spočíva v uvedomovaní si zásady jedinosti ľudstva. Bahá’u’lláh prirovnáva svet ľudstva k ľudskému telu. V tomto organizme zohrávajú svoju úlohu milióny buniek rôznych foriem a funkcií, aby udržiavali zdravý systém. Podobným spôsobom harmonické vzťahy medzi jednotlivcami, spoločenstvami a inštitúciami plnia úlohu podporovania spoločnosti a umožňujú civilizácii napredovať.

Jednotlivec a spoločnosť

Dnes žijeme v jedinečnom historickom období. Ľudstvo za sebou zanecháva detstvo a blíži sa k svojej kolektívnej dospelosti. Potreba nového porozumenia vzťahov medzi jednotlivcom, spoločenstvom a inšitúciami spoločnosti je preto stále naliehavejšia.

Jedna ľudská rodina

Presvedčenie, že všetci patríme do jednej ľudskej rodiny, je samotným jadrom bahájskej viery. Zásada jedinosti ľudstva je „stredobod, okolo ktorého sa točí celé Bahá’u’lláhovo učenie.

Bahájsky správny poriadok

Záležitosti bahájskeho spoločenstva spravuje systém inštitúcií, z ktorých každá má svoju oblasť pôsobenia. Tento systém, známy ako správny poriadok a zásady, ktoré riadia jeho fungovanie, pochádzajú z Bahá’u’lláhových spisov.