Život ducha

Bahajske záhrady

 
Ak by si získal čo i len kvapôčku z krištáľových vôd božského poznania, razom by si si uvedomil, že pravý život nepredstavuje život tela, ale život ducha. — Bahá’u’lláh

Bahá´u´lláhove zjavenie potvrdzuje, že cieľom nášho života je spoznávať Boha a dospieť do Jeho prítomnosti. Našou pravou skutočnosťou je naša inteligentná duša, ktorej slobodná vôľa a rozumové schopnosti nám umožňujú neustále sa zlepšovať a pomáhať spoločnosti napredovať. Služba Bohu a ľudstvu dáva nášmu životu význam a takisto nás pripravuje na chvíľu, kedy sa naša duša oddelí od tela a bude pokračovať na svojej večnej ceste k jej Tvorcovi.

Ľudská duša

Každá ľudská bytosť vlastní nesmrteľnú inteligentnú dušu, ktorá na krátky čas žije na tomto svete a po celú večnosť sa približuje k Bohu. Zmyslom nášho života je duchovne sa rozvíjať tým, že slúžime našim blížnym. Získavame tak duchovné vlastnosti, ktoré potrebujeme na život, ktorý príde po tomto pozemskom živote.

Zbožnosť

Medzi zbožné počiny, ktoré sú vlastné pobožnému životu, patria modlitba, meditácia, pôst, púť a služba ostatným. Vďaka nim môžu jednotlivci a spoločnosti neustále upevňovať jedinečné puto existujúce medzi Bohom a ľudstvom.

Život štedrého dávania

Podobne ako sviečka existuje, aby dávala svetlo, ľudská duša bola stvorená, aby sa štedro rozdávala. Náš najvznešenejší cieľ napĺňame tak, že žijeme službou a pokorne a nezištne ponúkame svoj čas, energiu, poznanie a finančné prostriedky.

Povaha a správanie

Pestovanie duchovných vlastností sa na tomto svete nedá oddeliť od neustáleho zušľachťovania nášho správania. Naše činy tak stále viac odrážajú vznešenosť a rýdzosť, ktorou je obdarená každá ľudská bytosť. Duchovné vlastnosti sa nedajú získať zameriavaním sa na seba, rozvíjajú sa vďaka službe druhým.

“Putovanie životom je cesta, ktorá vedie k požskému poznaniu a prítomnosti.“