Činnosť bahájskeho spoločenstva

Fungovanie a činnosť spoločenstva Činnosť spoločenstva riadia, na základe spoločnej konzultácie, volené orgány. Každý jednotlivec má možnosť prispievať svojimi návrhmi k činnosti spoločenstva. Tá sa sústreďuje na zlepšenie života jednotlivcov a spoločnosti bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. Na aktivitách bahájskeho spoločenstva sa preto môžu zúčastniť ľudia každého vierovyznania. Ide v prvom rade o aktivity, ktoré… Pokračovať v čítaní

Umučenie Bába

Umučenie Bába

Ó Pane! K Tebe sa utiekam o útočisko a ku všetkým Tvojim znameniam smerujem srdce. Spomienkové stretnutie pri príležitosti umučenia Bába. Bude sa konať piatok 10. júla 2015 v bahájskom centre na Sládkovičovej 11 v Bratislave. Ste vítaní od 11:00. Program potrvá od 11:45 do 12:15. Bude pripravené ľahké občerstvenie. Viac informácií na tel. čísle… Pokračovať v čítaní

Modlitebné stretnutie

Drahí priatelia, radi by sme Vás pozvali na modlitebne stretnutia, ktoré sa budú konať v Bahájskom centre raz do týždňa v nasledujúcich dňoch: 9. januára, piatok, o 18:30 h (hostiteľom je Ivka Tomášková) 14. januára, streda, o 18:30 h (hostiteľom je Peter Srpoň) 21. januára, streda, o 18:30 h (hostiteľom je Jitka Spillerová) 27. januára,… Pokračovať v čítaní

Otvorený list iránskej vláde

Vyše 80 slovenských pedagógov a vedcov poslalo iránskej vláde otvorený list, v ktorom ju žiadajú o ukončenie prenasledovania bahájov Spolu až 84 slovenských akademikov a vysokoškolských pedagógov podpísalo otvorený list, v ktorom požiadali iránsku vládu o ukončenie prenasledovania ich kolegov a študentov, patriacich k najväčšej náboženskej menšine v krajine – bahájskemu spoločenstvu. Medzi signatármi listu,… Pokračovať v čítaní