Študiné skupiny v slovenských mestách

Kurzy postavené na materiáloch inštitútu Ruhi zabezpečuje na Slovensku Slovenský vzdelávací inštitút, pričom prihlásiť sa môže ktokoľvek, kto má o štúdium záujem. Štúdium zatiaľ prebieha vo viacerých slovenských mestách. Štúdium je bezplatné, cena študijných materiálov je symbolická. Dĺžka trvania kurzu je približne 30 hodín a prihlásiť sa možno na adrese email hidden; JavaScript is required. A… Pokračovať v čítaní

Má sa náboženstvo vyučovať na školách?

„Poskytnite svojmu dieťaťu dobré vzdelanie. Usilujte sa, aby dostalo to najlepšie, čo si môžete dovoliť. Nech sa môže tešiť z výhod tohto nádherného veku. Spravte všetko pre to, aby deti duchovne rástli.“ ‘Abdu’l-Bahá V poslednom čase sa v médiách objavili články, ktoré sa zaoberali otázkou výučby náboženstva, príp. etickej výchovy na prvom stupni základných škôl…. Pokračovať v čítaní

Dať aj ostatným ten hrejivý pocit…

Takto charakterizovala Martina Kalčoková stretnutia, na ktorých znejú povzbudivé citáty z rôznych náboženstiev. V Banskej Bystrici sa baháji snažia byť prínosom pre okolitú spoločnosť a zároveň zisťujú, že to, že sa venujú pomoci svojim priateľom a známym, pomáha vlastne aj im samotným. Danka Donovalová vraví: „Chcem, aby moji priatelia vedeli o úžasnom Bahá´u´lláhovom učení a… Pokračovať v čítaní

Fungovanie spoločenstva

Fungovanie a činnosť spoločenstva Činnosť spoločenstva riadia na základe spoločnej konzultácie volené orgány. Každý jednotlivec má možnosť prispievať svojimi návrhmi k činnosti spoločenstva. Tá sa sústreďuje na zlepšenie života jednotlivcov a spoločnosti bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. Na aktivitách bahájskeho spoločenstva sa preto môžu zúčastniť ľudia každého vierovyznania. Ide v prvom rade o aktivity, ktoré… Pokračovať v čítaní