Svetový deň náboženstiev

Tretia nedeľa v januári  je Svetovým dňom náboženstiev. Tento deň nám má pripomenúť potrebu náboženskej znášanlivosti a tolerancie. A to nielen tolerancie v rámci kresťanských cirkví, ale aj tolerancie v omnoho širšom zmysle slova. Tolerancie medzi jednotlivými svetovými náboženstvami, ku ktorým okrem kresťanstva patrí aj judaizmus, islam, budhizmus, bahájska viera a mnohé ďalšie. Z čoho… Pokračovať v čítaní

Svetový deň náboženstiev 2011 na Slovensku

Jedným z veľmi sľubných príspevkov k medzináboženskému dialógu na Slovensku je aj tradícia osláv Svetového dňa náboženstiev, ktorá sa u nás rozvíja približne od roku 2004 z iniciatívy Bahájskeho spoločenstva v SR. Tak ako sa toto každoročne usporadúvané podujatie postupne zakoreňuje v povedomí predstaviteľov jednotlivých svetových náboženstiev v slovenskom prostredí, stáva sa čoraz aktívnejšou a… Pokračovať v čítaní

Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu EÚ o väzňoch v Iráne

Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu EÚ o väzňoch v Iráne

Slovensko podporilo vyhlásenie EÚ o situácii zadržiavaných bahájov v Iráne, v ktorom sa okrem iného uvádza: „EÚ vyjadruje hlboké znepokojenie nad závažnými obvineniami vznesenými proti siedmym vedúcim predstaviteľom bahájskeho spoločenstva v Iráne. Osem mesiacov boli iránskymi orgánmi zadržiavaní bez toho, aby proti nim bolo vznesené obvinenie, pričom nemali prístupk právnemu zastúpeniu. EÚ sa obáva, že… Pokračovať v čítaní