Blahobyt ľudstva

V miere, aká bola pred desaťročím nepredstaviteľná, sa dnes vytvára a zhmotňuje ideál mieru. Z cesty ľudstva boli odbúrané prekážky, ktoré sa dlho zdali byť neprekonateľné, zdanlivo nevyriešiteľné konflikty sa začali poddávať procesu konzultácie a hľadania riešení a vynára sa ochota spoločnými medzinárodnými zákrokmi čeliť vojenskej agresii. V dôsledku toho, sa v masách ľudstva a… Pokračovať v čítaní

Kurzy sa vyučujú aj na Univerzite BARI v Taliansku

Študijné skupinky pre bahájov a ľudí, pre ktorých je dôležitý duchovný rozvoj sa konajú po celom svete. V krátkosti vám prinášame skúsenosti z Talianka: Beppe Robiati hovorí o tom, ako sa s týmito kurzami na fakulte pedagogiky na Univerzite BARI v Taliansku začínalo: „Kurz sa začal tým, že sme 15 dobrovoľníkov z obecenstva požiadali, aby… Pokračovať v čítaní

Sociálny a ekonomický rozvoj

Vyriešenie ekonomických problémov využitím duchovných princípov Bahá’u’lláh vraví, že mnohé súčasné ekonomické problémy, ktorým ľudstvo čelí, majú nielen globálny charakter, ale aj ich podstata je duchovná, hoci to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať. Duchovné princípy, akými sú napríklad láska, čestnosť, spravodlivosť, pravdovravnosť, poctivosť a mnohé ďalšie, sa dajú rovnako dobre uplatňovať v náboženskom živote, ako… Pokračovať v čítaní

Budúcnosť sveta

Budúcnosť sveta

Bahájska viera je najmladšie svetové náboženstvo, ktoré je nezávislé od ostatných náboženstiev, aj keď má s nimi viacero spoločných čŕt, hlavne v duchovnej zložke náboženstva. Náboženské učenie obsahuje dve neoddeliteľné zložky. Jednou je duchovné učenie, ktoré je nemenné a ktoré je vo svojej podstate spoločné pre všetky náboženstvá. Sem patrí učenie o jedinosti Boha, láske… Pokračovať v čítaní