Nemenná viera Božia

Keď baháji hovoria, že náboženstvá tvoria jeden celok, nemyslia tým, že rozličné vierovyznania a organizácie sú rovnaké. Všetci poslovia Boží postupne odhaľovali náboženské pravdy. Veľké svetové náboženstvá sú vyjadrením jedného postupne odkrývaného Božieho plánu, „nemennej viery Božej, večnej v minulosti, večnej v budúcnosti“. Táto predstava ďaleko presahuje myšlienku „tolerancie“ iných vierovyznaní alebo akýsi synkretizmus náboženských… Pokračovať v čítaní

Zmysel života

Každé náboženstvo sa snaží ľuďom poskytnúť odpoveď na otázku, aký je zmysel života. V bahájskej viere je týchto odpovedí niekoľko. Prvou je, že človek by sa mal snažiť poznať, milovať a uctievať Boha, rozvíjať svoje duchovné a duševné schopnosti prostredníctvom modlitby, rozjímania a prehlbovania svojich znalostí o Božom učení. Duchovný rozvoj jednotlivca však v žiadnom… Pokračovať v čítaní

Rozhovor s Bohom

Čo by ste sa Boha spýtali vy? 1. Bože, čo Ťa v týchto dňoch najviac zarmucuje? To, že „sila ľudskej viery v Boha odumiera v každej krajine…“ Zarmucujú Ma „rozbroje na svete, nenávisť a krviprelievanie, ktoré spôsobujú predsudky“. 2. Mnohí sa spytujú, prečo to všetko dopustíš. „Náboženstvá, rasy a národy sú bariéry, ktoré si vytvorili… Pokračovať v čítaní