Bahájska teológia

Základnou tézou, od ktorej sa obraz Boha v bahájskej viere odvíja, je monoteizmus. Ide teda o jediného Boha, ktorého v prvom rade charakterizuje transcendentálnosť a absolútnosť. Pojem Boh pre bahájov vymedzuje Sväté Písmo bahájskej viery pozostávajúce z Bahá’u’lláhových spisov. Boh pre bahájov nie je „len myšlienkou“ (Kant) ani „užitočnou fikciou“ (Vaihinger). Bahájske učenie hovorí o… Pokračovať v čítaní

Citáty o kresťanstve z bahájskych spisov

Božský pôvod kresťanstva je bezpodmienečne uznaný Čo sa týka kresťanstva, treba bez váhania a rozhodne povedať, že jeho božský pôvod sa bezpodmienečne uznáva, že postavenie Ježiša Krista ako Syna a Jeho božskosť sa otvorene potvrdzuje, že božská inšpirácia Evanjelia sa plne doznáva, že sa vyznáva skutočnosť tajomstva nepoškvrnenosti Panny Márie a prvoradosť Petra, princa apoštolov,… Pokračovať v čítaní

Kresťanstvo

Vzťah bahájskej viery a kresťanstva Baháji veria v jedného Boha, toho istého Boha, v ktorého veria kresťania, židia či moslimovia. A ďalej vysvetľujú, že dôvodom pre existenciu toľkých náboženstiev nie je to, že by niektoré náboženstvo bolo „pravé” a iné nie. Baháji veria, že všetky náboženstvá sú pravé. Všetky ich prijímajú a veria vo všetkých… Pokračovať v čítaní

Život duše

Podľa bahájskeho učenia je duša znamením Boha. Duša je nesmrteľná, večná. Vzniká pri počatí a vyvíja sa ďalej aj po smrti človeka. Duša sa po smrti nikdy nevracia na zem. Jej rozvoj prebieha v ďalších Božích svetoch. Počas života na zemi je úlohou človeka, aby jeho duša vedome získavala dobré vlastnosti, ktoré bude potrebovať pre… Pokračovať v čítaní