Bahájske spoločenstvo oslávi deň vzniku svojej viery

Dňa 23. mája oslávi Bahájske spoločenstvo v SR 165. výročie existencie bahájskej viery, najmladšieho nezávislého svetového náboženstva. Hoci je zakladateľom bahájskej viery perzský šľachtic menom Bahá´u´lláh (v preklade: Sláva Božia), tento deň sa spája s menom Bahá´u´lláhovho Predchodcu známeho pod menom Báb (v preklade Brána). Ten, podobne ako Ján Krstiteľ v kresťanskej histórii, oznamoval príchod… Pokračovať v čítaní

Spomienková slávnosť

Spomienková slávnosť

28. novembra si baháji na celom svete pripomínajú zosnutie ´Abdu´l-Bahu, najstaršieho Bahá´u´lláhovho syna, Jeho nástupcu a dokonalý príklad bahájskeho učenia. ´Abdu´l-Bahá zomrel v roku 1921 vo svojom dome v Haife vo veku 77 rokov. Jeho pohrebu sa zúčastnilo viac ako 10 000 žialiacich zástupov rôznych náboženstiev a etnických skupín vo Svätej Zemi. ´Abdu´l-Bahovo zosnutie si… Pokračovať v čítaní

Ako prebiehajú oslavy Bahá´u´lláhovho narodenia?

„Bahá´u´lláhovo narodenie tento rok pripadlo na stredu, 12. novembra, a je pre nás radostnou udalosťou rovnako ako sú pre kresťanov Vianoce, keď sa narodil Ježiš Kristus,“ vysvetľuje jeden z členov bahájskeho spoločenstva. „Ľudia celé stáročia očakávali príchod prisľúbeného všetkých náboženstiev a práve s narodením Bahá´u´lláha sa im táto túžba splnila,“ dodáva ďalší, ktorý sa už… Pokračovať v čítaní