Nezaangažovanosť v straníckej politike

Nezaangažovanosť v straníckej politike

Bahájske učenie zdôrazňuje dôležitosť poslušnosti voči vláde príslušnej krajiny a jej zákonom. Hoci baháji môžu prijať nestranícke posty vo vládnych inštitúciách, nezúčastňujú sa straníckych politických aktivít a nezapájajú sa ani do diskusií o jednotlivých kandidátoch alebo stranách. Ako jednotlivci však baháji môžu v občianskych voľbách voliť podľa svojho svedomia.

Veda a náboženstvo

V bahájskej viere sa náboženstvo a veda prirovnáva ku krídlam vtáka. Jedným krídlom je veda, druhým náboženstvo. Vták je schopný letu len vtedy, ak sú obe krídla v rovnováhe. Podobným spôsobom pravé náboženstvo neodporuje výsledkom vedeckého bádania a skutočná veda neodporuje náboženským pravdám. Naopak, tieto dva spôsoby skúmania skutočnosti sa navzájom dopĺňajú. Ak aj medzi… Pokračovať v čítaní

Ženy a muži z pohľadu bahájskej viery

Bahájska viera, ako prvá zo svetových náboženstiev, hovorí o rovnoprávnosti mužov a žien. Táto rovnoprávnosť zahŕňa rovnaké možnosti vzdelania pre mužov i pre ženy, účasť žien na náboženskom i politickom živote atď., ale neznamená to, že by muži a ženy mali rovnaké úlohy. Sú oblasti, v ktorých je jeden z nich nezastupiteľný. Pri ženách je… Pokračovať v čítaní

Neoddeliteľné zložky učenia každého náboženstva

Podľa bahájskej viery obsahuje učenie každého náboženstva dve neoddeliteľné zložky. Jednou je duchovné učenie, ktoré je nemenné a ktoré je vo svojej podstate spoločné pre všetky náboženstvá. Sem patrí učenie o jedinosti Boha, láske k Bohu, láske k blížnemu, dôležitosti modlitby, zbožnosti a rozvíjania duchovnosti, morálnom zmysle pozemského života atď. Druhú zložku predstavuje učenie spoločenské…. Pokračovať v čítaní