Čo znamená žiť bahájsky život?

Nebyť príčinou zármutku iného. Byť láskyplný voči všetkým ľuďom a mať ich rád čistým duchom. Ak nám niekto oponuje alebo nás zraní, vydržať to, byť čo najláskavejší a nadovšetko milovať ľudí. Ak sa vyskytne najväčšia pohroma, radovať sa, pretože tieto veci sú darmi a milosťou Boha. Nevravieť o chybách iných, modliť sa za nich a… Pokračovať v čítaní

Nový rok prichádza v marci

Dňa 21. marca nastáva každý rok jarná rovnodennosť. Pre príslušníkov bahájskej viery je tento dátum spojený s oslavou Nového roku, ktorý baháji nazývajú Naw-Rúz (čiže Nový deň). Od tohto dňa sa začína písať nový bahájsky rok. Keďže bahájska viera je druhým územne najrozšírenejším na zemi, Nový rok si pripomenú nielen baháji na Slovensku, ale i… Pokračovať v čítaní

Ženy ako predstaviteľky náboženstva

Podľa učenia bahájskej viery sa od žien očakáva, že budú zastávať vedúce funkcie a že sa budú aktívne zúčastňovať na spravovaní záležitostí spoločenstva. Pozoruhodný príklad tohto princípu možno nájsť v ranej histórii bahájskej viery – v živote Bahiyyih Khánum, Bahá’u’lláhovej dcéry. Táto mimoriadna žena sa dvakrát musela chopiť celosvetovej správy záležitostí bahájskeho spoločenstva. Zaujímavé je… Pokračovať v čítaní

Rodinný život

Základom rodiny v bahájskom ponímaní je monogamné manželstvo, ktoré uzatvárajú snúbenci pred dvoma svedkami vyslovením sobášneho verša. Výber manželského partnera je ponechaný na snúbencoch, pričom môže ísť o príslušníkov akéhokoľvek náboženstva. Pred sobášom je potrebný súhlas žijúcich rodičov – táto zásada má za úlohu podporiť jednotnosť rodiny. Pri uzatváraní manželstva sa vyžaduje iba vyslovenie jednej… Pokračovať v čítaní